Kulturpolitisk överläggning med tema kultur, yttrandefrihet och demokrati

Den 27 september bjuder Region Skåne in till kulturpolitisk konferens om kulturens roll för yttrandefrihet och demokrati. Dagen är en del av överläggningarna i kultursamverkansmodellen.

Vad innebär yttrandefrihet? Vad har kultur med demokrati att göra? Missa inte chansen att få lära mer om hoten mot - och styrkan i - vår yttrandefrihet och om kulturens betydelse för det öppna samhället. Vi får bland annat höra Göran Rosenberg prata om yttrandefrihetens grunder och gränser på rubriken "Ord kan också döda!".

Var med och diskutera kulturens och kulturpolitikens roll i demokratins utveckling.

Inbjudan och målgrupp

Inbjudan har skickats till Skånes kommuners kommunstyrelse- och kulturpolitiker, kultur och bibliotekschefer samt kulturaktörer med verksamhetsbidrag från Region Skåne.

Bakgrund

Som en del av kultursamverkansmodellen arrangerar Region Skåne årligen tematiska kulturpolitiska överläggningar för att samla kommunernas kulturpresidier och tjänstemän kring specifika utvecklingsområden. Denna konferens är en av dessa överläggningar.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter