Kulturparlament med Rantafej

Den 29 november bjuder Region Skånes kulturnämnd in regionala och kommunala kulturpolitiker, kommunernas kulturchefer och kulturaktörer i Skåne till årets Kulturparlament med Rantafej.

Kulturparlament med Rantafej är en gemensam, årligen återkommande mötesplats för de som är engagerade i arbetet med att förverkliga ambitionerna i Regional kulturplan för Skåne och utvecklingen av kultur i Skåne.

Årets tema är: Kultur för alla – på riktigt!

Konst och kultur ska kunna nås av alla och faktorer som till exempel kön, ålder, eller bostadsort ska varken avgöra tillgången på olika kulturupplevelser eller deltagande i kulturlivet. Just detta står i fokus för årets Kulturparlament med Rantafej vars ledmotiv rör frågan om hur vi främjar kultur som möter människor i alla delar av samhället.

Hur kan vi skapa förutsättningar för att kulturen ska kännas relevant och angelägen för fler skåningar? Hur kan hinder undanröjas och ökad tillgänglighet skapas? Detta är några av frågorna som kommer att lyftas under dagen.

Kulturpolitiska överläggningar

Under förmiddagen samlar Region Skånes kulturnämnd kommunernas kulturpolitiker och kulturchefer i kulturpolitiska överläggningar. Huvudfrågor är: Hur ser arbetet med genomförandet av kulturplanen ut? Vad har vi tillsammans kommit långt med och vad behöver vi jobba mer med? Hur blir kulturen relevant och angelägen för alla i Skåne?

Lyssna till två internationella gäster!

Till eftermiddagen bjuder vi även in kulturlivet och tillsammans får vi alla möta två spännande internationella gäster som kommer att inspirera oss kring hur jämlika förutsättningar kan skapas för att alla människor ska få ta del av kulturlivet, där gemensam nämnare är arbetet för ökad mångfald, inkludering och publikutveckling.

  • Abid Hussain, Director of Diversity vid Arts Council England
  • Anouk Heesbeen, Outreach Executive vid Stedelijkmuseet i Amsterdam

Goda exempel och prisutdelning

Dagen bjuder även på goda exempel i form av inspirerande skånska utvecklingsprojekt som ska leda till mer kultur åt fler.

Dagen avslutas med att Region Skånes kulturpris och Region Skånes kulturpalett delas ut. 

Inbjudan har skickats ut till aktuella målgrupper för mötesplatsen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter