Kulturarvsmöte 7 september

Den 7 september bjuder Region Skånes kulturförvaltning in de regionala kulturarvsaktörerna till kulturarvsmöte för samverkan och kunskapsutbyte.

Huvudtema för mötet är Europaåret för kulturarv 2018 och internationellt samarbete. Vi har bjudit in Chrissie Faniadis från Trans Europe Halles som kommer att berätta om stödprogram, projekt och goda exempel som rör kulturarvssektorn. Chrissie arbetar som Project Manager & Coach.

Programmet i sin helhet kommer att publiceras cirka två veckor innan mötet.

Praktisk information

Målgrupp: Kulturarvschefer/motsvarande som uppbär verksamhetsbidrag från Region Skåne samt medbjudna medarbetare.

Anmäl er senast den 1 september

Förnamn:
Efternamn:
Organisation:
E-post:
Ev. specialkost:
Tillgänglighet. För vår planering ange om du är i behov av hörslinga, teckentolkning, texttolkning, rullstolsplats eller annat:
 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter