Kulturarvsmöte 7 september

Den 7 september bjuder Kultur Skåne in de regionala kulturarvsaktörerna till kulturarvsmöte för samverkan och kunskapsutbyte.

Huvudtema för mötet är Europeiska kulturarvsåret 2018. Program och anmälningsfunktion kommer att publiceras cirka två veckor innan mötet.

Målgrupp: Kulturarvschefer/motsvarande som uppbär verksamhetsbidrag från Region Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter