Kulturarvsmöte

Den 9 november bjuder Region Skåne in till kulturarvsmöte. Stefan Nyzell (fil dr) från Malmö högskola samt representanter från styrgruppen för projektet ”Metodutveckling pedagogik” är inbjudna.

Våren 2016 beviljade Region Skåne ett utvecklingsbidrag om 500 000 kr till projektet ”Metodutveckling pedagogik”. Regionmuseet Kristianstad fick bidraget för att inom ramen för ett samarbetsprojekt med 11 andra kulturinstitutioner i Skåne undersöka och utveckla de museipedagogiska metoder som idag används på de medverkande institutionerna. Inventering, observationer och intervjuer har gjorts på plats av Stefan Nyzell från Malmö högskola.

Nu är forskningsrapporten färdig och kommer att presenteras och diskuteras på dagens kulturarvsmöte. Rapporten finns att ladda ner som pdf till höger under rubriken relaterat.

Praktisk information

Målgrupp: Kulturarvschefer/motsvarande som representerar verksamheter med verksamhetsbidrag från Region Skåne.

Vi bjuder på eftermiddagsfika och frukt. Anmäl eventuell specialkost i formuläret nedan.

Dagordning

Välkomna

Fastställande av dagordning

Minnesanteckningar från föregående möte

Mötesdatum för kulturarvsmöten 2018

Pedagogik på olika villkor?
Stefan Nyzell presenterar forskningsrapporten ”Om risk, tillit och ansvar och att veta varför och hur man vet. Kulturpedagogisk metod och metodutveckling i Region Skåne”

Diskussion och workshop utifrån rapporten tillsammans med representanter från styrgruppen för projektet ”Metodutveckling pedagogik”.

Övriga frågor

Mötet avslutas

Anmäl dig senast den 1 november

Förnamn:
Efternamn:
Organisation:
E-post:
Ev. specialkost:
 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter