Introduktion till Talboken kommer för taltidningsläsare

Den 14 september arrangerar Region Skånes kulturförvaltning och Myndigheten för tillgängliga medier en introduktion till Talboken kommer på Malmö stadsbibliotek.

Introduktionen riktar sig till ansvariga för tillgängliga medier p�� folkbibliotek i Skåne.

Introduktionen äger rum mellan kl 9.30 och 15.00. Det finns kaffe och smörgås från kl 9.00. Vi möter er i entrén.

Program

  • Representanter från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) berättar om projektet och lär ut hur Talboken kommer för taltidningsläsare fungerar.
  • Hillevi Andreasson från Malmö stadsbibliotek, ett av de bibliotek som deltagit i pilotprojektet, visar runt och berättar om bibliotekets verksamhet för personer med läsnedsättning, bland annat Talboken kommer.

Region Skånes kulturförvaltning bjuder på lunch och fika under dagen.

Introduktionsträffen är ett samarbete mellan Region Skånes kulturförvaltning, Malmö stadsbibliotek och MTM.

Bibliotekarier med ansvar för tillgängliga medier har bjudits in i separat utskick.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter