Forskningscirkel för utveckling av bibliotekens läsfrämjande verksamhet

Under hösten 2017 och våren 2018 kommer Region Skånes kulturförvaltning att anordna forskningscirklar i samarbete med Lotta Bergman, lektor i svenska med didaktiskt inriktning, från Malmö Högskola.

Vill ni utveckla er läsfrämjande verksamhet, nå en ny målgrupp, prova en ny metod, använda er av nya medier? Då kan ni med hjälp av forskningscirklar utforska detta.

Forskning och metodutveckling för läsfrämjande är ett tema inom området läs- och litteraturfrämjande i den kommande regionala biblioteksplanen. Forskningscirklar är en av satsningarna inom detta område.

Anmäl er redan nu!

En forskningscirkel planeras med 8-10 personer. Om intresset är stort kommer vi att göra ett urval. Anmäl därför intresse med en kort beskrivning varför ni vill vara med.

Deltagandet är kostnadsfritt. Ni bidrar med er tid, ert engagemang och de erfarenheter ni gör under processens gång. Uppskattningsvis kommer ni att behöva lägga cirkeltiden och ungefär lika mycket tid till på uppgifter mellan de olika tillfällena. För att ni som deltar ska få ut så mycket som möjligt av processen är det en fördel om ni kan vara två från varje bibliotek.

Forskningscirklar är planerade till följande dagar:

  • Tisdag 12 september 2017 kl 13.00 – 16.00
  • Tisdag 17 oktober 2017 kl 13.00 – 16.00
  • Tisdag 14 november 2017 kl 13.00 – 16.00
  • Tisdag 12 december 2017 kl 13.00 – 16.00
  • Tisdag 16 januari 2018 kl 13.00 – 16.00
  • Tisdag 13 februari 2018 kl 13.00 – 16.00
  • Tisdag 13 mars 2018 kl 13.00 – 16.00
  • Tisdag 17 april 2018 kl 13.00 – 16.00
  • Tisdag 15 maj 2018 kl 13.00 – 16.00
  • Avslutningsseminarium 19 juni

Praktisk information

Målgrupp: bibliotekspersonal
Deltagandet är kostnadsfritt.
Antal tillfällen: 10 stycken.
Plats: Malmö Högskola

Senast den 2 juni får du besked om du har fått plats i forskningscirkel.

Bakgrund

Under hösten 2015 och våren 2016 organiserade Region Skånes kulturförvaltning forskningscirklar för utveckling av bibliotekens läsfrämjande verksamhet. Bibliotekspersonal från 8 bibliotek fick möjlighet att tillsammans med Lotta Bergman från Malmö Högskola på olika vis undersöka och utveckla den egna läsfrämjande verksamheten.

Här är ett axplock av de läsfrämjande utvecklingsinsatser som genomfördes på bibliotek i Skåne: Sommarboken för högstadiet och vägen dit, Grej of the day, det läsfrämjande biblioteksrummet, läsfrämjande samtal med bibliotekets besökare. Insatserna har varit väldigt olika och riktade mot skiftande målgrupper: vuxna, ungdomar, pedagoger, nyanlända föräldrar, elever med svenska som andraspråk med mera. 

Du kan läsa mer om forskningscirklar och om de olika läsfrämjande insatserna i publikationen "Aktionsforskande bibliotekarier".

Aktionsforskande bibliotekarier – en rapport om läsfrämjande verksamhet

Anmälan är stängd.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter