Bibliotekschefsmöte med tema Folkbibliotekens demokratiuppdrag i praktiken

Fredagen den 1 december 2017 arrangerar Region Skånes kulturförvaltning en dag för skånska folkbibliotekschefer om bibliotekens demokratiuppdrag.

Vi ägnar dagen åt temat Folkbibliotekens demokratiuppdrag i praktiken, ett av tio teman för insatser i vår nya regionala biblioteksplan.

Tillsammans med kulturnämndens ordförande Maria Ward och andra inbjudna gäster skapar vi ett tillfälle för inspiration, diskussion och reflektion kring folkbibliotekens viktiga uppdrag att verka för det demokratiska samhällets utveckling. Hur gör vi det i praktiken?

Målgrupp: folkbibliotekscheferna i Skåne

Fullständigt program för dagen publiceras under hösten.

Anmäl dig senast den 20 november!

Namn:
E-post:
Organisation:
Ev. specialkost:
 
   

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter