Öppet hus: Mitt Europa 2018

För andra året i rad deltar Sverige i den EU-gemensamma informationskampanjen Mitt Europa.

Under en vecka i anslutning till den 9 maj (Europadagen) öppnar EU-finansierade projekt i hela Europa sina dörrar för allmänheten. Syftet med veckan är att visa hur EU gör nytta för dig.

Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, Skåne Nordost och Europa Direkt Hässleholm har valt att göra detta genom att arrangera en informations -och inspirationsdag där skånska EU-projekt uppmärksammas.

Det kommas att finnas möjlighet att prata direkt med ett femtontal projekt, samt att mingla och nätverka. Under dagen kommer det också finnas möjlighet att lära mer om EU:s beslutsprocess för att förstå hur EU gör nytta för dig.

Målgruppen är förtroendevalda och tjänstepersoner på lokal och regional nivå i Skåne, samt ideell och privat sektor intresserade av att lära sig mer om EU-finansierade projekt.

Välkommen till en informations -och inspirationsdag som ger dig konkreta exempel på hur EU skapar utvecklingsmöjligheter i ditt närområde!

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter