Anmälan till webbinarium - Släpp av Folkhälsorapporten Barn och unga 2021

Välkommen till webbinarium om folkhälsorapporten Barn och unga 2021!

I början av 2021 genomfördes Skånes folkhälsoenkät för barn och unga, för tredje gången sedan 2012. Enkäten skickades ut till samtliga skolor i Skåne och vände sig till elever i grundskolans årskurs 6 och årskurs 9 samt gymnasiets årskurs 2. Totalt deltog drygt 26 000 elever.

Resultaten ger en unik möjlighet att kartlägga elevernas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa idag och över tid. Nu är det dags att presentera resultaten och blicka framåt! 

Sprid gärna anmälan vidare. Varmt välkomna!