Skåne Innovation Week

Skåne Innovation Week är en del i Region Skånes arbete med att tillämpa den regionala innovationsstrategi. Det är också en del i arbetet med att ytterligare stärka Skånes innovationskultur och innovations- och entreprenörskapsförmåga.

Skåne rankas redan mycket högt på listan över innovativa regioner. Men vi siktar högre; Skåne ska vara Europas, kanske världens, mest innovativa region år 2020.

Region Skåne är arrangörer för veckan,  men bakom varje aktivitet står enskilda aktörer. Gemensamt är att de alla på något sätt arbetar för ett mer innovativt Skåne. En dag i veckan står Region Skåne själv som ansvarig och ordnar Skåne Innovation Day.

Skåne Innovation Week 2018 kommer att äga rum mellan 28 maj och 1 juni.

Se bilder från veckan 2017 på Flickr

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter