• Fem personer sitter på en scen och ett panelsamtal under Skåne Innovation day

    Panelsamtal från Skåne Innovation Day på Varvsstaden i Malmö torsdag 23 maj 2019. Foto: Bengt Flemark

Skåne Innovation Week

Skåne Innovation Week är en del i Region Skånes arbete med att tillämpa den regionala innovationsstrategi. Det är också en del i arbetet med att ytterligare stärka Skånes innovationskultur och innovations- och entreprenörskapsförmåga.

Skåne rankas redan mycket högt på listan över innovativa regioner. Men vi siktar högre; Skåne ska vara Europas, kanske världens, mest innovativa region år 2020.

Region Skåne är arrangörer för veckan,  men bakom varje aktivitet står enskilda aktörer. Gemensamt är att de alla på något sätt arbetar för ett mer innovativt Skåne. 

Skåne Innovation Week 2020 hålls 25 - 29 maj.

Skåne Innovation Days

Skåne Innovation Day har varit Region Skånes egen dag under innovationsveckan. 2020 gör vi en del förändringar och utökar till två heldagar. Samtidigt blir Skåne Innovation Days en fristående arena och plattform. Datumen för 2020 blir 15-16 april.  

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter