Mötesplats Skåne

Under 2017 kommer det dessvärre inte att arrangeras någon Mötesplats Skåne.

Mötesplats Skåne har sedan 2013 varit en årligen återkommande fysisk mötesplats för det nätverk av aktörer som arbetar med Skånes utveckling inom olika områden. Mötesplatsen har bland annat syftat till att stärka engagemanget och delaktigheten kring Skånes regionala utvecklingsstrategi om Det öppna Skåne 2030.

Region Skåne har varit värd för eventet men anordnat det tillsammans med flera aktörer från Skånes kommuner, myndigheter, näringsliv och idéburen sektor.

Implementeringen av utvecklingsstrategin kommer att fortsätta med oförminskad styrka. Mötesplatser är en del av genomförandet inom Skånes regionala utvecklingsstrategi. Utvecklingsaktörer uppmuntras att delta vid andra mötesplatser och plattformar som arrangeras såsom Skåne Innovation Week, Kreativa Skåne med flera. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter