Kulturparlament med Rantafej

Kulturparlament med Rantafej är en årlig gemensam mötesplats för regionala och kommunala kulturpolitiker, kommunernas kulturchefer och kulturaktörer i Skåne.

Gemensamt för de medverkande är att de är engagerade i arbetet med att förverkliga ambitionerna i Regional kulturplan för Skåne och utvecklingen av kultur i Skåne.

I samband med mötesplatsen delas två priser ut; Region Skånes kulturpris och Region Skånes kulturpalett.

Årets kulturparlament hölls 29 november i Malmö.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter