• Vinnare av Region Skånes miljöpriser och stipendier 2019. Foto: Peter Malmqvist

  • Vinnare av Skånes arkitekturpris 2019. Cord Siegel, Rangvi Melin, Martin Stavenow Svensson från Hauschild+Siegel. Foto: Peter Malmqvist

  • Juryns hedersomnämnande Arkitektur: Johanna Bratel (på bild) och Karin Andersson (DIS/ORDER). Foto: Peter Malmqvist

  • Vinnare av Region Skånes designstipendium 2019 sistaårselev/nyutexaminerad designer: Axel Landström och Victor Isaksson Pirtti

  • Vinnare av Region Skånes designstipendier 2019 för etablerad designer, Yuki Tango och Jonas Larsen. Foto: Peter Malmqvist.

Kreativa Skåne

Kreativa Skåne är ett årligt evenemang där vi delar ut priser, stipendier och hedersomnämnanden till personer som på olika sätt bidragit till att göra Skåne, och världen, lite vackrare och lite mer miljövänlig.

Under översyn av riktlinjerna till Region Skånes stipendier och priser inom miljö och design samt Skånes arkitekturpris är ansökningsperioden och utdelningen under evenemanget Kreativa Skåne tillfälligt pausat under 2020.

Evenemanget är ett sätt att uppmärksamma skånska aktörer som gjort kreativa insatser inom design, arkitektur och miljö. Utöver prisutdelningen är Kreativa Skåne också en mötesplats fylld av inspirerande seminarier, mingel och underhållning.

Priser och stipendier 

Skånes arkitekturpris

Varje år utlyser Region Skåne i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne ett skånskt arkitekturpris som premierar en god byggd miljö i Skåne.

Skånes arkitekturpris 2019 tilldelades Brf. Shiitake i Malmö, med Hauschild+Siegel som arkitekt och byggherre. Juryns motivering löd; "Brf. Shiitake i Malmö har en enkel och självklar arkitektur där boendekvaliteten är hög. Arkitekternas läsning av platsens kvaliteter och förutsättningar är väl omhändertagen i arkitekturen".

 Juryn för Skånes arkitekturpris gav också ett hedersomnämnande till DIS/ORDERS projekt Vänskapstorget i Folkets Park i Malmö, där ungdomar har fått vara med och ta plats i stadsbyggnadsprocessen.

Region Skåne miljöpris och miljöstipendier

Miljöpriserna tilldelas den/de som varit pådrivande och visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet.

Region Skånes miljöpris 2019 delades mellan två vinnare; Marint Kunskapscenter i Malmö belönades för sina kunskapshöjande insatser för barn, unga och äldre. Gårdsfisk i Kristianstad föder upp fisk på en gård och metoden etablerar ett helt kretslopp kring fisken som resulterar i hållbart odlad fisk.

Miljöstipendierna 2019 gick till Maria Glawe för Sustainable Stories, ett initiativ som ska ge hållbarhetsfrågor en naturlig plats i skolundervisningen. Konstnären Caroline Mårtensson, belönades för sina verk med juryns motivering ”hon belyser det motsägelsefulla i att vi människor både formar och förstör naturen, samtidigt som vissa av våra verksamheter är en förutsättning för bevarande av arter”.

Region Skånes designstipendier

Region Skåne delar varje år ut två designstipendier, till en etablerad designer och en sistaårselev/nyutexaminerad designer.

Victor Isaksson Pirtti och Axel Landström är 2019 års designstipendiater inom kategorin sistaårselev/nyutexaminerad designer. De vill visa på vidden av alternativa biobaserade material som finns inom Sveriges gränser. Med hjälp av stipendiet ska de ta fram en receptbok om hur industriella restprodukter kan användas till framställning av nya biokompositer.

Region Skånes stipendiater för etablerad designer 2019 gick till Yuki Tango och Jonas Larsen för deras unika glasvaser. De arbetar med pilträ för att forma och blåsa glaset i, och väver på så sätt ihop två äldre hantverk som fortfarande hålls vid liv i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.