Kreativa Skåne

Kreativa Skåne är ett årligt evenemang där vi delar ut priser, stipendier och hedersomnämnanden till personer som på olika sätt bidragit till att göra Skåne, och världen, lite vackrare och lite mer miljövänlig.

Evenemanget är ett sätt att uppmärksammar skånska aktörer som gjort kreativa insatser inom design, arkitektur och miljö. Utöver prisutdelningen är Kreativa Skåne också en mötesplats fylld av inspirerande seminarier, mingel och underhållning.

2017 ägde Kreativa Skåne rum 26 oktober.

Priser och stipendier 

Skånes arkitekturpris

Varje år utlyser Region Skåne i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne ett skånskt arkitekturpris som premierar en god byggd miljö i Skåne.

2017 gick priset till Tullhusstranden i Simrishamn.

Skånes arkitekturpris

Region Skåne miljöpris och miljöstipendier

Miljöpriserna tilldelas den/de som varit pådrivande och visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet.

2017 års miljöpris delades mellan GRAM Malmö och Nyrups Naturhotell.

Region Skåne miljöpris och miljöstipendier

Region Skånes designstipendier

Region Skåne delar varje år ut två designstipendier, till en etablerad designer och en sistaårselev/nyutexaminerad designer.

2017 års stipendium för nyutexaminerad designer gick till Elisabeth Muhrbeck för roboten Frodi. Stipendiet för etablerad designer gick till Hanne Pålsson för trygghetslarmet Vevios.

Region Skånes designstipendier

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter