Kreativa Skåne

Kreativa Skåne är ett årligt evenemang där vi delar ut priser, stipendier och hedersomnämnanden till personer som på olika sätt bidragit till att göra Skåne, och världen, lite vackrare och lite mer miljövänlig.

Evenemanget är ett sätt att uppmärksamma skånska aktörer som gjort kreativa insatser inom design, arkitektur och miljö. Utöver prisutdelningen är Kreativa Skåne också en mötesplats fylld av inspirerande seminarier, mingel och underhållning.

I år anordnar vi Kreativa Skåne den 22 november.

Priser och stipendier 

Skånes arkitekturpris

Varje år utlyser Region Skåne i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne ett skånskt arkitekturpris som premierar en god byggd miljö i Skåne.

Skånes arkitekturpris

Region Skåne miljöpris och miljöstipendier

Miljöpriserna tilldelas den/de som varit pådrivande och visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet.

Region Skåne miljöpriser och miljöstipendier

Region Skånes designstipendier

Region Skåne delar varje år ut två designstipendier, till en etablerad designer och en sistaårselev/nyutexaminerad designer.

Region Skånes designstipendier

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter