Kreativa Skåne

Kreativa Skåne är ett årligt evenemang där vi delar ut priser, stipendier och hedersomnämnanden till personer som på olika sätt bidragit till att göra Skåne, och världen, lite vackrare och lite mer miljövänlig.

Evenemanget är ett sätt att uppmärksammar skånska aktörer som gjort kreativa insatser inom design, arkitektur och miljö. Utöver prisutdelningen är Kreativa Skåne också en mötesplats fylld av inspirerande seminarier, mingel och underhållning.

I år äger Kreativa Skåne rum 26 oktober.

Anmälan och information

Priser och stipendier 

Skånes arkitekturpris

Varje år utlyser Region Skåne i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne ett skånskt arkitekturpris som premierar en god byggd miljö i Skåne.

2016 gick priset till Max IV i Lund. Två arkitekter, Fojab arkitekter och Snøhetta, och en byggherre, Fastighets AB ML4, delar på priset.

Skånes arkitekturpris

Region Skåne miljöpris och miljöstipendier

Miljöpriserna tilldelas den/de som varit pådrivande och visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet.

2016 års miljöpris delades mellan Per Modig och EkoBalans Fenix AB. Per Modig för sitt förverkligande av sin dröm och vision om att odla ekologiska baljväxter i Skåne och EkoBalans Fenix för sina lösningar för hållbar återvinning av fosfor och kväve.

Region Skåne miljöpris och miljöstipendier

Region Skånes designstipendier

Region Skåne delar varje år ut två designstipendier, till en etablerad designer och en sistaårselev/nyutexaminerad designer.

2016 års stipendium för nyutexaminerad designer gick till Emelie Ihre för informationsappen Tadaa! Stipendiet för etablerad designer gick till Johan Kauppi för utomhusgymmet Kebne.

Region Skånes designstipendier

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter