Årliga evenemang

Region Skåne erbjuder arenor, nätverk och mötesplatser för utbyte av idéer och tankar om regional utveckling. Ett gott samarbete präglas av att olika aktörer, från statlig till lokal nivå och över alla sektorer, tar på sig rollen som ledare i olika frågor.

"Det öppna Skåne 2030" är Skånes utvecklingsstrategi. Den är vår gemensamma målbild. För att nå dit krävs gemensamma insatser, där utvecklingsaktörer och engagerade medborgare möts och agerar kring en viss utmaning.  

Det kan handla om spontana möten eller mindre mindre seminarier, men vi arrangerar också ett antal återkommande större evenemang. 

Skåne Innovation Week

En vecka för innovation, hållbarhet och inspiration! Fokus ligger på att visa upp och lyfta fram aktörer, projekt, initiativ och samarbeten som bidrar till att vi ska nå visionen – ”Skåne – Europas mest innovativa region 2020”.

Region Skåne anordnar inom ramen för Skåne Innovation Week, Skåne Innovation Day, en heldag där veckans innehåll knyts ihop.

Kreativa Skåne

Kreativa Skåne är mötesplatsen där vi varje år hyllar kreativa människor inom arkitektur, design, jämställdhet, miljö och miljöteknik.

Under översyn av riktlinjerna till Region Skånes stipendier och priser inom miljö och design samt Skånes arkitekturpris är ansökningsperioden och utdelningen under evenemanget Kreativa Skåne tillfälligt pausat under 2020.

Kulturparlament med Rantafej

Denna årliga mötesplats riktar sig till regionala och kommunala kulturpolitiker och kulturaktörer i Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter