Årliga evenemang

Region Skåne erbjuder arenor, nätverk och mötesplatser för utbyte av idéer och tankar om regional utveckling. Ett gott samarbete präglas av att olika aktörer, från statlig till lokal nivå och över alla sektorer, tar på sig rollen som ledare i olika frågor.

"Det öppna Skåne 2030" är Skånes utvecklingsstrategi. Den är vår gemensamma målbild. För att nå dit krävs gemensamma insatser, där utvecklingsaktörer och engagerade medborgare möts och agerar kring en viss utmaning.  

Det kan handla om spontana möten eller mindre mindre seminarier, men vi arrangerar också ett antal återkommande större evenemang. 

Skåne Innovation Week

En vecka för innovation, hållbarhet och inspiration! Fokus ligger på att visa upp och lyfta fram aktörer, projekt, initiativ och samarbeten som bidrar till att vi ska nå visionen – ”Skåne – Europas mest innovativa region 2020”.

Region Skåne anordnar inom ramen för Skåne Innovation Week, Skåne Innovation Day, en heldag där veckans innehåll knyts ihop.

Kulturparlament med Rantafej

Denna årliga mötesplats riktar sig till regionala och kommunala kulturpolitiker och kulturaktörer i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.