Region Skåne erbjuder upp till 500 sommarjobb för unga

För tredje året i rad fortsätter Region Skåne att satsa på sommarjobb för unga i åldern 18–25 år, utan krav på examen eller tidigare arbetslivserfarenhet. Ambitionen är att erbjuda 500 platser inom bland annat hälso- och sjukvård, service och underhå

Syftet med satsningen är att lyfta fram mångfalden av yrkesroller och verksamhetsområden i Region Skåne. Men framförallt är den ett sätt att ge unga en värdefull inblick i arbetslivet och möjligheten att upptäcka Region Skåne som en attraktiv framtida arbetsgivare. 
 
– Efter två år med sommarjobbare i Region Skåne ser vi med glädje konkreta resultat i form av nyanställningar och positiv återkoppling från både sommarjobbare och verksamheter. Nu ser vi åter fram emot att välkomna nya unga som står inför studie- eller karriärsval och som vi önskar ska bli nyfikna på Region Skåne, och vilja bli våra nya medarbetare inom ett par år eller tidigare efter avslutat sommarjobb, säger Anna Pettersson, utvecklingsdirektör i Region Skåne. 

Ökat intresse 

Sedan satsningen på sommarjobb för unga startade 2022 har projektet upplevts som lyckat av både sommarjobbare och verksamheter. Utvärderingen från 2023 visar att majoriteten av verksamheterna gärna tar emot ungdomar igen och att 93 procent av sommarjobbarna ser framtida jobb inom Region Skåne som en möjlighet. För varje år har intresset ökat och av 1 800 sökande fick förra året 308 sommarjobb. Det är en av anledningarna till att satsningen nu fortsätter och växlar upp – med förhoppningen att ta emot ännu fler sommarjobbare i år. 
 
Sommarjobb för unga är en av flera insatser för att stärka kompetensförsörjningen i Region Skåne på kort och lång sikt. Ansökan öppnar 22 januari och genomförandet av sommarjobb för unga kommer att ske under perioden juni-augusti och delas in i två perioder som omfattar fyra veckor vardera.  
 
Läs mer om Sommarjobb i Region Skåne  

Anna-Pettersson.jpg
 Anna Pettersson, utvecklingsdirektör i Region Skåne.