Kollage med tre bilder. Till vänster förra årets designprisvinnare. I mitten förra årets arkitekturprisvinnare. Till vänster potatisar.

Vad prisas 2024 inom miljö, arkitektur och design?

Region Skåne delar årligen ut priser som hyllar kreativa insatser inom miljö, design och arkitektur i Skåne. Nu bjuder vi in nomineringar till 2024 års vinnare.

– Region Skånes priser för miljö, arkitektur och design lyfter fram viktiga insatser för hållbar utveckling i Skåne. De visar på den talang, kreativitet och engagemang som gror och spirar i Skåne, säger Anna Pettersson, utvecklingsdirektör på Region Skåne.

Möjligheten att nominera är öppen för alla. Sista chansen att nominera är den 14 februari 2024 för design- och miljöpris. Till arkitekturpriset kan du nominera fram till den 15 mars.

Designpris

Det årliga designpriset har instiftats för att premiera god design av vara, funktion eller tjänst som är av betydelse för regional utveckling. Skånes designpris delas ut i samarbete med Form/Design Center.

Miljöpriser

Miljöpriset tilldelas den/de som varit pådrivande och visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet. Region Skåne delar också ut hederspris utifrån samma kriterier. För att stimulera kunskapsinhämtning inom miljöområdet, innovativt miljötänkande samt integrationsarbete med miljöförtecken delar Regionen också ut två miljöstipendier.

Arkitekturpris

Arkitektur är mer än hus och byggnader. Skånes Arkitekturpris lyfter upp och premierar god byggd miljö i Skåne som ser till helhetsperspektivet med rumsliga samband, som till exempel landskap och friytor. En aktuell fråga är hur platsers kvaliteter tillvaratas och utvecklas vid nybyggnation – både i dag och i framtiden. Objekten ska vara belägna i Skåne och vi premierar företrädesvis objekt som har genomförts under de senaste åren.

Skånes arkitekturpris delas ut i samarbete med Skånes arkitekter.

Läs mer och nominera: