En flicka i slöja blåser en bubbla av rosa tuggummi.

Unga uppmanas göra gymnasieval som ger jobb

”Tänk på dig själv i första hand”. Genom att synas i sociala medier och på Pågatågens skärmar vill Region Skåne få fler unga att göra ett gymnasieval som leder till jobb. För Region Skåne är det viktigt att visa upp bland annat vårdens yrken.

Inom flera branscher och yrken, inte minst i vården, råder det stor brist på arbetskraft samtidigt som arbetslösheten inom vissa grupper är hög. Därför arbetar Region Skåne genom regional utveckling med att påverka både ungdomar och vuxna att söka sig till utbildningar och yrken där det råder stor efterfrågan på personal.

Just nu syns filmer och budskap i sociala medier, och på Pågatågens skärmar, där vi får följa med unga personer ut på deras arbetsplatser och höra om hur de sökt sig till en bransch där det verkligen behövs folk.

Vi får träffa Alaa som via Fordonsprogrammet landat som vindkrafttekniker, Sandra som fick jobb direkt efter VVS- och fastighetsprogrammet och Johan som valde vård- och omsorgsprogrammet och som efter vidareutbildningar idag är brandman.

Fler efterfrågas till samhällsbyggande yrken – som vården 

Vi får också träffa olika arbetsgivare och naturligtvis lyfts Region Skåne fram som en av dessa. Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör, berättar med värme om hur det kan vara att jobba i vården. Hon understryker också hur bred verksamheten är och vilken spännande utveckling vi är mitt uppe i. Den tekniska och digitala utvecklingen skapar nya yrken.

– Men framför allt behövs människor närmast de som behöver vård, människor som tycker om det mänskliga mötet, säger hon med eftertryck.