Närbild på forskningsredskap nära en planta.

Skåne nyckelaktör när Vinnova finansierar innovation inom livsmedelssystemet

30 procent av allt vi äter i Sverige kommer från Skåne. Nu satsar Vinnova på ökad omställning av livsmedelssystemet och skånska aktörer finansieras genom ett flertal innovationsplattformar.

Satsningen kallas "Ett nytt recept för matsystemet" och målsättningen är att bidra till en transformation av hela livsmedelssystemet. Totalt finansieras åtta olika innovationsplattformar som var och en består av minst tre organisationer som ska bidra till experimenterande och utforskande av nya metoder och arbetssätt, som sedan ska fortplanta sig vidare. I fem av dessa ingår ett flertal olika skånska aktörer. I den första etappen finansieras satsningarna med totalt 28 miljoner. 

Långsiktig samverkan avgörande för Skåne

Att Skåne får en viktig roll inom satsningar som denna har varit målet för den långsiktiga samverkan mellan aktörer inom Forskning och Innovationsrådet i Skåne (FIRS). Livsmedel är ett av sex styrkeområden för Skåne och sammanslutningen består av beslutsfattare från näringsliv, akademi och offentliga organisationer. Det är Region Skåne som koordinerar samarbetet och målet är bidra till insatser som löser stora samhällsutmaningar. 

– Forskning och Innovationsrådets arbetsgrupp för livsmedel har samlat olika aktörer för att enas kring nyckelbehov utifrån skånska förutsättningar. Denna typ av samverkan, systemtänk och rollfördelning har bidragit till att skånska aktörer nu blir involverade i så många som fem nationella innovationsplattformar, säger Anna Jähnke, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden och ordförande i FIRS-styrelse.   

Region Skåne har en viktig roll i sammanhanget genom att stötta arbete genom analys, samordning, finansiering och påverkan.  

– Vi vet idag att forskningsrön inte i tillräcklig grad blir omsatta i praktiken, vilket hindrar innovation i livsmedelssystemet. Det är mycket glädjande att Skåne tar position i denna typ av samverkansplattformar som är avgörande för att koppla ihop näringslivet med akademin så vi kan utveckla framtidens mat, säger Jenny Bergsten, livsmedelsstrateg på Region Skåne. 

Innovationsplattformarna med skånsk representation

Följande satsningar med skånska aktörer får finansiering från Vinnova: 

Food & Biotech Heights​

2035 äter alla ny fermenterad mat varje dag. Aktörer: Lunds universitet, Future By Lund Innovation ek för, Tetra Pak Processing Systems AB​

Innovationsplattform Stad

Inom ett decennium är en tredjedel av den mat som konsumeras i Malmö producerad, förädlad och såld i staden. Aktörer: Innovation Skåne AB, Ernst & Young AB (Doberman), Malmö Stad

Proteinrevolutionen

Svenska proteiner i världsklass utifrån ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.  Aktörer: Alba Ecological Information Institute, Peter O Bolinder AB, Lunds universitet, Beteendelabbet AB, Planethon AB, Gustav Johansson AB

Transformationsplattform för ett hälsofrämjande matsystem

År 2035 främjar matsystemet ett friskt liv för alla. Aktörer: Skånes Livsmedelsakademi, Dietisternas Riksförbund, Frisk Mat, Chalmers Tekniska Högskola AB​

Ett nytt recept för proteinskiftet

År 2040 är 9 av 10 måltider som konsumeras i Sverige inom planetens gränser. Aktörer: RISE, Mörk Materia Laboratoriet AB, SISP Service & Development AB​ 

Läs mer om: