• Daniel Kronmann, enhetschef för innovation och entreprenörskap på Region Skåne, minglar på Skåne Innovation Day.

    Daniel Kronmann, enhetschef för innovation och entreprenörskap på Region Skåne, minglar på Skåne Innovation Day.

Skåne Innovation Day förenklar investering i innovation

Idag möts företag, entreprenörer, företagsfrämjande organisationer och myndigheter på Slagthuset i Malmö på Skåne Innovation Day. Region Skåne har bjudit in företag som ska få inspiration och kunskap som hjälper dem med deras innovationsutveckling.

Region Skåne arbetar tillsammans med andra offentliga och privata aktörer för att uppnå fler växande företag och en mer innovativ region. Investeringar i forskning och innovation bidrar till att skapa nya produkter, tjänster och marknader, vilket ökar regionens tillväxt och konkurrenskraft.

En plats för företag och aktörer att mötas

Skåne Innovation Day är en plats att mötas och i programmet ligger fokus på att lära av företag som framgångsrikt investerat i innovation.

­­– I Skåne finns en omfattande struktur av aktörer som arbetar med att främja innovation, entreprenörskap samt näringslivs- och företagsutveckling. Skåne Innovation Day är ett exempel på hur vi kommer i kontakt med företag som är intresserade av att utvecklas. Genom att lyfta berättelser från andra företag vill vi inspirera fler till att investera både tid och pengar i innovationsutveckling i Skåne, berättar Daniel Kronmann, enhetschef för innovation och entreprenörskap på Region Skåne.

Program med tre olika temaspår

Dagen bjuder i år på tre spår för besökarna att välja på, efter en gemensam inledning:

  1. EU-medel och projektmedel för ökad innovation
  2. Finansieringsmöjligheter via lån, riskkapital och bidrag för innovation
  3. Test- och demonstrationsmiljöer för innovation.

Intresset är stort för dagen. Alla 800 släppta platser är bokade. Bland anmälda ser vi företag, kommuner, klusterinitiativ, myndigheter, entreprenörer, inkubatorer, lärosäten, testbäddsmiljöer med flera.