Öresundsbron underifrån

Så påverkades Öresundspendlingen under pandemin

En ny rapport från Region Skåne kartlägger pendlingsströmmarna från Sverige till Östdanmark och från Danmark till Skåne. Rapporten gör det möjligt att se hur coronapandemin påverkade arbetsmarknaden och pendlingen över sundet.

För helåret 2021 syns en minskning med sju procent för pendlingen till Östdanmark, men siffror för de första två kvartalen 2022 indikerar en tydlig ökning.

I slutet av 2021 pendlade 15 844 personer från Sverige till Östdanmark, en minskning med sju procent jämfört med föregående år. Samtidigt visar siffrorna att pendlingen sedan ökade upp till 16 529 personer för de två första kvartalen 2022. Det innebär att drygt 300 fler pendlade från Sverige till Östdanmark i mitten av 2022 jämfört med innan pandemins utbrott.

Pendlingen från Danmark till Skåne visar ett annat mönster. Efter en nedgång på nio procent under pandemin återgick pendlingen 2021 till tidigare nivåer, vilket motsvarande 1 018 personer. Men istället för att öka under 2022 minskade pendlingen till Skåne sedan och i slutet av andra kvartalet pendlade 861 personer.

– Det är glädjande att gränspendlingen från Sverige till Östdanmark har ökat under de två första kvartalen 2022, detta trots långvarig coronapandemi. Inom Greater Copenhagen-samarbetet har vi de senaste åren kraftsamlat för att fler ska upptäcka möjligheten att ta ett jobb på andra sidan sundet, bland annat genom att arrangera flera dansk-svenska jobbmässor. Detta har givit resultat och som ordförande för detta samarbete ser jag den positiva utvecklingen som ett kvitto att vi arbetar på rätt sätt, säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelseordförande Region Skåne och ordförande för Greater Copenhagen.

Vem är det som pendlar till Danmark

Bland de svenska pendlarna är drygt sex av tio män. En stor majoritet är personer mellan 25-54 år. Andelen mellan 55-74 år har ökat varje år sedan 2007 och utgör nu 16 procent av pendlarna. En möjlig förklaring är att de som började pendla i yngre ålder fortsätter göra det. Närmare hälften av alla som pendlar till Östdanmark tjänar motsvarande 50 000 kr i månaden eller mer.

De vanligaste branscherna att arbeta inom är företagstjänster, transport och magasinering, handels och vård- och omsorg. Pendlingen är även starkt koncentrerad till Köpenhamn (7 346 pendlare) och Tårnby (1 811 pendlare) med stora arbetsgivare som Kastrup och köpcentret Fields.

– Efterfrågan på uppdaterad pendlingsstatistik är hög. Vi följer även utvecklingen och ser trender kring pendlingen. Exempelvis kan vi se att sektorn transport och magasinering, som förknippas med tjänster på Kastrup, ännu inte återhämtat sig helt från effekterna från pandemin. För första gången kan Region Skåne även presentera kvartalsstatiskt, säger Anna Råman, analyschef på Region Skåne.