En man håller i en mobiltelefon. På skärmen syns en karta över Skåne. Text i bild: Skåne, Sweden's sweet spot.

Så blir Skåne en gränslöst attraktiv region

För att Skåne ska kunna växa och utvecklas måste fler kunna upptäcka fördelarna med att bo och verka här. Region Skåne nu kommuner och näringsliv för att tillsammans stärka bilden av Skåne ur ett internationellt perspektiv.

– Detta är ett viktigt arbete för att Skåne ska kunna mäta sig med andra länder, regioner och städer i konkurrensen om att attrahera utländska företag, investeringar och kompetens. Vi behöver kraftsamla för att tillsammans öka Skånes synlighet. Investeringsfrämjande och internationell synlighet är en del av vårt regionala utvecklingsuppdrag för att skapa hållbar tillväxt, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Tillsammans stärker vi Skånes attraktionskraft

Region Skåne bjuder nu in skånska aktörer, kommuner och företagskluster, för att skapa engagemang kring Skåne som attraktiv plats. Samverkan och delaktighet är avgörande för att positionera Skåne internationellt. Bilden av hur det är att leva och verka här, både som företag och människa, är viktig för alla som är intresserade av Skåne.

Som en del i arbetet samlar Region Skåne den 26 oktober skånska aktörer för att fler ska kunna nyttja samma grund för att bättre nå ut internationellt tillsammans. Nu finns ett samlat material tillgängligt för alla som har behov av att prata om Skåne som attraktiv plats i andra delar av världen. Materialet riktar sig till utländska företag, investerare och högutbildad arbetskraft.

– I det nya materialet, "Skåne – Sweden’s sweet spot” finns essensen av det som gör Skåne till en attraktiv och unik plats. Genom en gemensam berättelse om Skåne som plats att verka, bo och arbeta på och ett enhetligt visuellt uttryck vill vi skapa bra förutsättningar för alla skånska aktörer att nå ut till en internationell publik, säger Camilla Bark, kommunikationschef för avdelningen regional utveckling.

Genom den nya webbplatsen skane.com finns material tillgängligt på engelska. Utöver beskrivningar för hur och i vilka sammanhang materialet kan användas finns där en verktygslåda som innehåller filmer, presentationsmaterial och bildbank.