Man och kvinna i kontorslandskap.

Region Skåne fortsätter satsa på sommarjobb för Skånes unga

Unga i åldern 18–25 år får i sommar möjlighet att prova på hur det är att jobba i Region Skåne. Sommarjobben kommer att finnas inom bland annat hälso- och sjukvård, service, administration, regional utveckling och miljö och natur.

Syftet är att bidra till att fler i åldern 18–25 år ska få en värdefull inblick i arbetslivet och en erfarenhet för framtiden. Det ska också ge en breddad bild av de yrkesroller och områden som finns inom Region Skånes verksamheter och visa upp Region Skåne som en attraktiv möjlig framtida arbetsgivare.

– En av de viktigaste frågorna för Skånes tillväxt är kompetensförsörjning. Som Skånes största arbetsgivare tar vi vårt ansvar och erbjuder unga att sommarjobba inom de olika verksamheter som finns i Region Skåne. Vi vill bidra till att unga får upp ögonen för jobb där vi redan idag ser brist på utbildade medarbetare. Den positiva erfarenheten av pilotprojektet förra året gör att vi nu rejält växlar upp satsningen sommarjobb för unga, säger Anna Jähnke (M), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Sommarjobb för unga drogs i gång som ett pilotprojekt förra året, då 100 unga skåningar fick möjlighet att sommarjobba inom många olika verksamheter inom Region Skåne. Projektet upplevdes som lyckat av både sommarjobbare och verksamheterna. Det är en av anledningarna till att Regionala utvecklingsnämnden nu fortsätter och växlar upp satsningen sommarjobb för unga.

– Sommarjobb är en jättefin chans för våra skånska ungdomar att få testa en ny arbetsplats och nya arbetsuppgifter. Vi vill med detta bidra till att unga får en bild av hur många olika yrkeskategorier Region Skåne kan erbjuda som framtida arbetsgivare och visa upp vilken fantastisk arbetsplats det här är, säger Richard Gullstrand, tillförordnad utvecklingsdirektör Region Skåne.

Sommarjobbssatsningen är en av flera insatser för att stärka kompetensförsörjningen i Region Skåne på kort och lång sikt. Genomförandet av sommarjobb för unga kommer att ske under perioden juni-augusti och delas in i två perioder som omfattar fyra veckor vardera.