Ett grönt fält.

Livsmedelsaktörerna i Skåne samlas för att trygga framtiden

Intresset är stort när vägen ska stakas ut för vår mat, hälsa, jord och framtid. På Skånes livsmedelsdag den 21 november samlas aktörer från hela livsmedelskedjan i Skåne.

30 procent av den mat som produceras i Sverige kommer från Skåne. Det ger Skåne ett stort ansvar, regionalt och nationellt.

– Mycket har hänt i omvärlden sedan 2017, då Skånes livsmedelsstrategi antogs. Idag är det delvis annorlunda utmaningar och möjligheter vi står inför, inte minst vad gäller livsmedelsberedskap. Skåne har stor potential att driva på ökad produktion och en höjd innovationsförmåga för hela landet, säger Jenny Bergsten, livsmedelsstrateg på Region Skåne.

Region Skånes uppdrag är att samordna det regionala utvecklingsarbetet i Skåne, att driva på samverkan mellan såväl offentliga som privata aktörer. Skånes Livsmedelsdag är ett verktyg i uppdraget och de 200 platserna blev snabbt bokade. Bland anmälda ser vi företag i olika storlekar, myndigheter, intresseorganisationer, studenter, kommuner, forsknings- och innovationsaktörer, politiker med flera.   

Det är första gången sedan Skånes livsmedelsstrategi beslutades som ett event av denna bredd och storlek arrangeras.

– Vi ser denna konferens som ett viktigt steg i vårt arbete mot att utveckla ett resilient livsmedelssystem. Vi behöver samlas på tvärs längs med hela livsmedelskedjan för att sätta prioriteringar för framtiden, säger Jenny Bergsten.

Resultaten från dagen kommer att vägas in i en översyn av Skånes livsmedelsstrategi, som förväntas vara färdig under 2024.

Livsmedel i Skåne

I Skåne finns starka tillgångar inom hela livsmedelssystemet från primärproduktion via förädling och förpackning, till handels- och konsumentled samt ett välutvecklat innovationssystem. Här finns en unik koncentration av livsmedelsrelaterad forskning och utbildning och sedan länge goda samarbeten mellan lärosäten, näringsliv och samhälle.

Konferensen Skånes livsmedelsdag  

Rubriken på konferensen är För vår mat, hälsa, jord och framtid. Fokus för dagen är hur vi tillsammans ska utveckla Skånes och Sveriges livsmedelssystem framöver.   

Dagen arrangeras av styrgruppen för Skånes livsmedelsstrategi bestående av: Region Skåne, Livsmedelsakademin, LRF Skåne, Länsstyrelsen, Krinova, SLU, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Visit Skåne.