Ett barn och en vuxen möts för en kram på en perrong framför ett tåg.

Glädjande besked när sträckan Lund-Hässleholm återigen planeras att byggas

Den 23 december 2022 avbröt regeringen planeringen för höghastighetsjärnväg. Idag har regeringen tagit beslut för att återigen starta processen för två nya spår på sträckan vilket är något Region Skåne jobbat för under året.

– Att regeringen nu tar beslut att fortsätta planeringen på sträckan Lund-Hässleholm är bra. Jag är glad för att ett enat Skåne tillsammans jobbat för att detta ska bli verklighet, säger Anna Jähnke (M) ordförande för regionala utvecklingsnämnden. Men vi har förlorat många viktiga år på planeringsstoppet, och de kapacitetsproblem vi redan ser kommer att fortsätta under lång tid framöver.

De nuvarande spåren mellan Lund-Hässleholm är några av Sveriges absolut mest trafikerade och bland de med störst kapacitetsbrist. Trots att sträckan är dubbelspårig är kapacitetsutnyttjandet redan idag 97 %. För att kunna möta ett större tågresande både i Sverige och för skånska pendlare är det helt nödvändigt att det byggs ytterligare spår.

Tagit åt sig av den skånska kritiken

– Det är bra att regeringen tagit åt sig av den skånska kritiken. Sträckan Lund-Hässleholm är en av de mest trafikerade i landet och redan idag nära kapacitetstaket. Utbyggnaden är helt nödvändig och vikten av den råder det bred enighet om över partigränserna, säger Anna Ingers (S) andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

– Ska det bli verklighet behöver tågkapaciteten i Skåne öka, inte bara på Södra stambanan, utan även på Malmö godsbangård och genom att slutföra arbetet med dubbelspår på hela Västkustbanan, säger Anna Pettersson, utvecklingsdirektör.

Genom Skåne rullar gods på räls både in till Norden och ut i Europa. Redan år 2029 kommer Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Tyskland och Danmark öppna och då finns det goda möjligheter att bidra till en positiv klimatomställning där mer godstransporter görs på järnväg istället för på motorvägar.