Europadagen 2023 - se sändningen i efterhand

Den 9 maj uppmärksammade Region Skåne Europadagen genom ett webbinarium som lyfte fram det europeiska samarbetet och satte det kommande Europaparlamentsvalet 2024 i centrum.

Regionala utvecklingsnämndens ordförande Anna Jähnke (M) inledde sändningen med välkomstord om Europadagens betydelse och vad det europeiska samarbetet innebär för Skåne.

Olle Schmidt (L), ledamot i regionala utvecklingsnämnden och tidigare europaparlamentariker, medverkade i ett samtal om kommande Europaparlamentsval 2024 och delade med sig av sina erfarenheter från arbete i Europaparlamentet.

Moderator var Carin Peters, enheten för externa relationer och stöd.

Sändningen går inte längre att ta del av.