Tre barn korsar ett övergångsställe

Digital trafiksäkerhet - nya möjligheter och utmaningar

Inom sitt regionala utvecklingsuppdrag arbetar Region Skåne för att driva på utvecklingen för att skapa ett hållbart transportsystem och främja ökad trafiksäkerhet.

På området digitalisering och teknikutveckling pågår spännande piloter och satsningar inom automatisering och uppkopplat vägtransportsystem som kan påskynda utvecklingen för ökad trafiksäkerhet och trygghet.

Geofencing (eller geostaket) är ett samlingsnamn för teknik som applicerar ett digitalt staket i den fysiska miljön som hindrar ett fordon med vissa egenskaper från tillträde till viss plats under en viss tid. Detta innebär bland annat att man kan arbeta med geofencing för digital fartbegränsning och därmed ökad trafiksäkerhet. Geofencing kan även användas för att öka förbättra effektiviteten hos godstransporterna genom smart teknik samt minska skador på fordon.

På detta tema bjöd Region Skåne in till ett webbinarium där Trafikverket, logistikaktörerna SCA och Malmö LBC, Skånetrafiken samt Nobina berättade hur de ser på sina respektive roller för att bidra till bättre trafiksäkerhet och ökad trygghet på våra vägar, såväl i staden som på landsbygden med hjälp av framtidens digitala lösningar.

Se inspelningen av sändningen nedan.

Digital trafiksäkerhet – möjligheter och utmaningar med geofencing