• Karin och Kajsa som gjort Formgivarpodden framför en tegelvägg.

    Karin Olu Lindgård och Kajsa Willner, skapare av Formgivarpodden och vinnare av designpriset 2022.

Dags att nominera till design-, arkitektur- och miljöpriserna

Varje år delar Region Skåne ut närmare en halv miljon kronor i priser och stipendier. Vinnarna har alla bidragit till att göra Skåne och världen vackrare, och medverkat till en positiv utveckling i Skåne.

Syftet med priserna är att uppmuntra, engagera och bidra till det offentliga samtalet, men också att hylla pristagarna som utmärkt sig inom sina respektive verksamhetsområden. Hanna Negash som är ansvarig tjänsteperson för designpriset och arkitekturpriset ser framemot många fina nomineringar.

– Vi hoppas att många av alla de goda insatser som växer i fram i Skåne nomineras - så att ännu fler kan nås av våra framsteg inom design, arkitektur och miljö!

Vem tycker du borde vinna? Nominera ditt förslag senast 15 februari! 

Mer om priserna

Designpriset

Designpriset premierar god design av vara, funktion eller tjänst som är av betydelse för regional utveckling. Priset uppmärksammar designdisciplinens betydelse för hållbar utveckling och lyfter fram goda exempel som kan inspirera och motivera.

Designpriset tilldelas den eller de som genom sin designinsats på bästa sätt tillför kvalitéer och värden till sina användare och som direkt eller i förlängningen medverkar till hållbar utveckling i Skåne. Designinsatser som genomförts under det senaste året ges företräde.  

Priset delas ut i samarbete med Form/Design Center under Southern Sweden Design Days 25-28 maj i Malmö. Vinnaren belönas med 52 500 kronor.

Skånes Arkitekturpris lyfter upp och premierar god byggd miljö i Skåne som ser till helhetsperspektivet med rumsliga samband, som till exempel landskap och friytor och hur platsers kvaliteter tillvaratas - både i dag och i framtiden. Objekten ska vara belägna i Skåne och vi premierar företrädesvis objekt som har genomförts under de senaste åren.

Priset delas ut i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne under Arkitekturdagarna i början av september. Vinnaren belönas med 105 000 kronor.

Vet du någon som har visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet? Eller vars forskning inom miljö är av betydande vikt?

Miljöpriset tilldelas den/de som varit pådrivande och visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet. Hederspriset i miljö delas ut till den som inom ramen för sin tjänst varit pådrivande och visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet. Miljöstipendierna ska i huvudsak stimulera kunskapsinhämtning inom miljöområdet, innovativt miljötänkande samt integrationsarbete med miljöförtecken. Totalt belönas vinnarna med drygt 183 000 kronor.

Vill du nominera någon? Följ länkarna under respektive rubrik ovan och fyll i formuläret. Kom ihåg att priserna endast avser verksamheter i Skåne. Vem som helst får nominera, det går även bra att nominera sig själv.