EU-flaggor framför en byggnad.

120 miljoner till Skånes och Blekinges utveckling

Över 120 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden+ (ESF+) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) fördelas till satsningar på regional utveckling i Skåne och Blekinge.

Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinges sammanträde idag. Pengarna ska främja långsiktig hållbar utveckling, innovation, konkurrenskraft och kompetensförsörjning i Skåne och Blekinge

Utvecklingsprojekt i Skåne och Blekinge  

Projekten och förstudierna som tilldelas medel fokuserar bland annat på innovationsfrämjande, utveckling av små- och medelstora företag, förnybar energi och varaktig sysselsättning.  

–  Vi ser flera intressanta satsningar som vi tror kommer ha positiv utveckling för Skåne och Blekinge. Exempelvis kommer projekt satsa på hur vi arbetar proaktivt kring att förebygga studieavbrott och skolavhopp, satsningar för de allra yngsta målgrupperna är nytt i denna programperiod men skapar möjligheter för efterfrågade initiativ. Att samla företrädare från lokal och regional nivå från Skåne och Blekinge är styrkan i partnerskapets arbete, säger Johanna Haward, huvudsekreterare SFP Skåne-Blekinge vid Region Skåne.

Inom ESF+ fördelas 84 miljoner kronor till 13 projekt och förstudier som ska kompetensutveckla och stötta individer att komma in på eller stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Förstudierna förväntas förebygga och motverka sjukskrivningar i arbetslivet samt bidra med förebyggande insatser för att främja skolnärvaro och minska studieavbrott.  

Strukturfondspartnerskapets prioriterade projekt är: 

 • ZERO WASTE Noll slöseri med mänskliga resurser (Burlövs kommun), 7 032 404 kronor
 • Unga inkluderar (Föreningen Hassela Solidaritet), 13 166 972 kronor
 • Starkare (Föreningen Furuboda), 6 305 891 kronor
 • Emic - självkännedom för valkompetens (Sjöbo kommun), 6 817 415 kronor
 • Framtidens kompetens (Tillväxt Landskrona AB), 19 422 244 kronor
 • Learn, Create, Engage (Media Evolution Southern Sweden AB), 5 205 382 kronor
 • SPIK - Strat. Partnerskap för Industrins Kompetens (IUC AB), 12 046 583 kronor
 • Fokus kompetenshöjning i Svalöv (Svalövs kommun), 7 002 333 kronor
 • Digga Perstorps personal (Perstorps kommun), 5 391 666 kronor

Prioriterade förstudier är: 

 • Förstudie sjukskrivna Landskrona stad (Landskrona stad), 361 430 kronor
 • Förebygga och motverka sjukskrivningar i SKNO (Hässleholms kommun), 400 000 kronor  
 • Förstudie problematisk skolfrånvaro Lunds kommun (Lunds kommun), 350 000 kronor
 • Förstudie Närvaroteam (Vellinge kommun), 350 000 kronor

Inom Europeiska regionala utvecklingsfonden fördelas 37 miljoner kronor till fyra projekt och fyra förstudier som alla bidrar till regional utveckling och konkurrenskraft. Projekten främjar bland annat insatser för ett mer konkurrenskraftigt, grönare och klimatsmartare Skåne-Blekinge.  

Europeiska regionala utvecklingsfondens prioriterade projekt är: 

 • Foodtech Innovation Network 2.0, (Innovation Skåne AB), 9 775 509 kronor
 • Open Lab South (Malmö Universitet),  5 333 184 kronor
 • SCOPE - Samverkan för Cirkulära Processer och Ekonomi, (Hållbar Utveckling), 4 761 326 kronor
 • STEM (Region Skåne), 15 485 022 kronor 

Prioriterade förstudier är:  

 • Campus Ängelholm 2025 (Campus Ängelholm AB), 671 468 kronor
 • Kompetensmatchning Blekinge (Karlskrona kommun), 120 000 kronor
 • Kommersialisering av Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) i södra Sverige – en förstudie (SmiLe Incubator AB), 522 765 kronor
 • SpyCO - Slampyrolys för en cirkulär omställning (Hässleholm Miljö AB), 467 837 kronor

Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge  

För att säkerställa det regionala inflytandet över de pengar som kommer från EU genom Regionalfonden och Socialfonden+ har det bildats så kallade strukturfondspartnerskap (SFP). Skåne och Blekinge bildar ett av åtta strukturfondspartnerskap i Sverige.