• En man och två kvinnor sitter i dörröppningen på en biblioteksbuss. De är alla tre medlemmar i en projektgrupp och arbetar vid Helsingborgs stadsbibliotek.

    Projektgruppen ombord på biblioteksbussen. Från vänster: David Petersson, Kicki Fredriksson och Anki Olsson Flodin. Foto: Diana Larsen

På drift med Helsingborgs stadsbibliotek

Helsingborgs stadsbibliotek ska med medel ur Experimentspåret testa ny verksamhet på biblioteksbussen. Vi ställde några frågor till Anki Olsson Flodin, David Petersson och Kicki Fredriksson om projektet som fått namnet På drift - författarbesök.

Hur kom ni på idén till att förlägga författarbesök på er biblioteksbuss?

På en planeringsdag med LÄS vux i höstas dök idén upp om att koppla ihop bok som utspelar sig på viss plats i Helsingborg med platsen och med författaren som skrivit boken. Som exempel: Vi tar bussen till Domsten utanför Helsingborg där Sanningen om ostrondykerskan av Carolin Säfstrand utspelar sig och bjuder in författaren att möta sin publik på plats. Idén i kombination med att den nya biblioteksbussen har bokningsbara fredagar för alla våra olika avdelningar att utnyttja, gjorde att vi började fundera vidare på bussen som arena för författarsamtal för olika målgrupper och utanför våra biblioteks närmsta radie. I och med att vårt stadsbibliotek stänger för ombyggnad under tre år från 2025 behöver vi också hitta nya vägar att nå ut med våra aktiviteter. Varför inte bussen, när den nu är ny och smart konstruerad (utfällningsbar med plats för 15-20 sittande)?

Har ni idag några aktiviteter kopplade till biblioteksbussen – eller blir detta ett helt nytt sätt att arbeta?

Än så länge har vi inte några aktiviteter kopplade till biblioteksbussen, utan det här blir ett nytt sätt att testa. Sedan januari 2024 har vi valt att göra vår biblioteksbuss bokningsbar varannan fredag just för att kunna skapa möjligheter till att ha aktiviteter/arrangemang. Tack vare att vi har fått medel från experimentspåret kan vi komma i gång på riktigt. I förlängningen hoppas vi också att detta kan inspirera våra kollegor till att vilja testa andra aktiviteter på biblioteksbussen för olika målgrupper och på platser som inte har bästa tillgång till våra stationära bibliotek.

Ser ni redan nu några utmaningar och saker ni behöver lösa rent praktiskt för att förverkliga idén?

Vi behöver se över tekniken; fundera över hur vi ska marknadsföra samtalen, hitta grupper (inom LSS samt på fritidsgårdar) med ledare som är intresserade av samarbete. Vi behöver även hitta ett bra sätt för besökarna att utvärdera sina upplevelser.

Berätta hur ni tänker er upplägget och vilka målgrupper ni främst kommer att vända er till!

Inom ”experimentåret” tänker vi oss tre olika författarbesök på tre olika platser för tre olika målgrupper: Havet – den breda allmänheten; Byn – LSS; Förorten – ungdomar. Våra kolleger som arbetar riktat mot LSS och ungdomar kommer att kopplas på projektet och själva välja författare samt knyta kontakt med personal inom LSS och Fritidsgårdar/fritidshem. Vi planerar besöken till senvåren och tidig höst 2025.

Ni är just nu i planeringsstadiet, men hur går era tankar om hur besökarnas upplevelser av aktiviteten kan följas upp och utvärderas?

Vi avser att följa upp besökarnas upplevelser av det nära sammanhanget utifrån aspekter som synliggörande, välmående, gemenskap, samtal och intresse. Vi har en tjänstedesigner som kommer kunna vara oss behjälplig i denna utvärderingsprocess.

Vad skulle det kunna innebära framöver om projektet faller väl ut?

Att vi även framåt erbjuder författarsamtal på biblioteksbussen för olika målgrupper och på platser som inte har bästa tillgång och närhet till våra stationära bibliotek och tar in kostnaden för författarsamtalen i vår ordinarie budget.