• Bild på en skogsbeklädd kulle i skymningsljus.

    Nyvångshögen i Åstorps kommun. Foto från Söderåsens bildbank

Hur ser förutsättningarna ut för en biblioteksbil i Åstorps kommun?

Vi ställde några frågor till Sara Olsson, bibliotekschef på Åstorps bibliotek, då biblioteket beviljats medel ur Experimentspåret och ska undersöka förutsättningarna för att etablera en mobil verksamhet med hjälp av en biblioteksbil.

Vad är bakgrunden till att Åstorps bibliotek vill undersöka möjligheter och förutsättningar för en biblioteksbil? Har det funnits bokbuss eller liknande i kommunen tidigare?

Vi har fått i uppdrag av politiken i Åstorp kommun att påbörja en sådan process. Vi har nyligen haft ett första projektmöte där vi sonderade terrängen via befolkningsprognos och vilka samarbetspartners som vi kan hitta i kommunen.

Vilken typ av fordon är det ni menar med ”biblioteksbil”?

En investeringsbudget är oss tilldelad för ett inköp av en biblioteksbil, så den budgeten ska vi hålla. Så det lutar åt en mindre skåpbil av något slag. Ett fordon som går att köra med B-körkort är det vi siktar på i så fall.

Hur ska ni gå tillväga i projektet?

Det är mycket som sker samtidigt för oss, så det går långsamt framåt. Men vi ska sondera terrängen för vilka mobila biblioteksbilsbehov som kan finnas i Åstorp kommun. Vi kikar på bibliotekslagen och har även en ny biblioteksplan som det arbetas med under 2024, vilket gör att vi nyttjar båda processerna i detta.

Finns det andra kommuner vars biblioteksverksamhet ni hämtar inspiration ifrån, ska kontakta eller besöka?

Vi sampratar med andra kommuner i närområdet. Vi har bland annat kontakt med Örkelljunga och ska även ta kontakt med fler kommuner framgent. Ursprungsidén på en mobil verksamhet kommer från Libraries Without Borders, ett bra exempel på en demokratisk mobil biblioteksverksamhet.

Prioriterade målgrupper ni uppgett som särskilt berörda av projektet är personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter, personer som har annat modersmål än svenska samt barn och ungdomar. Hur kommer detta märkas av i det undersökande arbetet?

Då vi samverkar denna process med biblioteksplansprocessen jobbar vi redan med dessa frågor, vilket gör att vi nyttjar det som framkommer i den här förundersökningen. Vi kommer även ta input från andra förvaltningar i kommunen, som arbetar med dessa prioriterade målgrupper, som en del av undersökningen.