• Roza Galeh Dar är projektledare för Världens läsare! Foto: Översättarcentrum

    Roza Galeh Dar är projektledare för Världens läsare! Foto: Översättarcentrum.

Världens läsare! Om flerspråkighet som superkraft!

Världens läsare! ingår i Översättarcentrums verksamhet och går ut på att uppmuntra flerspråkiga barn i utsatta områden att utveckla sin språkliga superkraft och se sitt andra modersmål som en tillgång.

Intervju med Roza Galeh Dar på Översättarcentrum

Roza Galeh Dar på Översättarcentrum är projektledare för Världens läsare! Vi har ställt några frågor till henne om projektet:

Du arbetar på Översättarcentrum, vad är det?

Översättarcentrum är en medlemsorganisation för skön-och facklitterära översättare. Vi förmedlar översättare från en rad olika språk till förlag, organisationer, företag och privatpersoner inom kultursektor. Översättarcentrum ger också ut tidskriften Med andra ord och producerar Rum för översättning-podden som båda utgör viktiga forum för att diskutera och uppmärksamma översättarkonsten. 

Just nu arbetar ni med projektet, Världens läsare! Kan du säga något om det?

Världens läsare! är en ny verksamhet som Översättarcentrum startade i fjol. Den går ut på att mellanstadiebarn får möta professionella översättare i ett samtal om språkens betydelse och hur dessa kan komma till användning i översättning och en rad andra yrken och sammanhang. Det hinns också med en del enklare och lekfulla översättarövningar. Tanken är att inspirera barnen till att behålla och utveckla alla sina språk samt öppet kunna tala och reflektera kring dessa. Världens läsare riktar sig främst till områden där det finns flerspråkiga barn för att stärka barnens språkkänsla och insikt om sina kompetenser. En tendens kan annars vara att språken förpassas till den privata och slutna sfären. Genom att våra besök sker i klassrummet, på skolbibliotek eller folkbibliotek vill vi synliggöra språken och öppna upp en gemenskap kring dessa. Vi driver även en rad olika workshops där bl.a. barn och föräldrar översätter tillsammans, ungdomar får lära sig undertexta film och serier, barn skriva böcker tillsammans på olika språk m.m.

På vilka sätt kan biblioteken vara med och delta i Världens läsare?

Inte sällan är det bibliotekarierna som kontaktar oss för att boka besök då de ansvarar för böcker på olika språk på sina bibliotek och känner till barnens språk och var behoven finns. Biblioteken är en viktig mötesplats och källa till litteratur. Här finns närheten till böckerna och till själva läsakten. Under våra besök brukar vi därför se till att barnen får botanisera lite bland hyllorna med mångspråkig litteratur och gärna låta barnen läsa högt ur en bok på sitt språk för de andra i gruppen.

Vad hoppas du att Världens läsare ska leda till?

Jag hoppas att fler barn får upp ögonen för att läsa och skriva på sina olika språk samt låta dessa interagera med varandra, d.v.s. få språken att arbeta tillsammans istället för att ställa dem mot varandra, som det kan se ut idag när vi värderar språk olika i vårt samhälle. 

Vilka tips har du till bibliotekspersonal som vill stötta flerspråkiga barns språkutveckling?

De bibliotekarier jag har mött genom Världens läsare! har redan varit väl insatta i dessa frågor och arbetat aktivt för att stötta barnen i deras språkutveckling. Men att vända sig både till barnen och föräldrarna i det utbud som finns på biblioteken känns viktigt, eventuellt plocka fram böcker i både original och översättning för att synliggöra processen och arbetet bakom. Kanske kan bibliotekarierna också själva passa på att lära sig nya ord på andra språk? Det vore ett lekfullt sätt att få barnen att känna sig sedda på.