• Mats Löfström är en deltagarna i Rum för skrivande på Burlövs bibliotek

    Mats Löfström är en deltagarna i Rum för skrivande på Burlövs bibliotek. Foto: Burlövs bibliotek

Burlövs bibliotek ger rum för skrivande

I projektet Rum för skrivande undersöker Burlövs bibliotek just nu hur de kan nå och stötta skrivande människor i kommunen och hur biblioteket kan göras till en tydligare och bättre plats för skrivande.

Burlövs bibliotek beviljades nyligen biblioteksutvecklingsmedel för projektet Rum för skrivande. Vi ställde fem frågor till bibliotekschef Helena Götesdotter om projektet.

Ni arbetar med Rum för skrivande. Vilka är med och vad är det ni undersöker i projektet?

Från biblioteket är två vuxenbibliotekarier och en ungdomsbibliotekarie mest direkt involverade. Magnus Hederström är projektledare och har en liten arbetsgrupp runt sig. Målgrupperna är personer som är nya i svenska och ungdomar, men även målgruppen ”alla” och vi har en lokal betoning på att nå och samla dem som skriver i Burlöv. Vi undersöker om vi kan nå och stötta skrivande människor i Burlöv och hur biblioteket kan göras till en tydligare och bättre plats för skrivande.

Vad är bakgrunden till att ni valde att fokusera på skrivande?

Läsning och skrivande är båda språkutvecklande. Vi har arbetat med språk mot personer som är nya i svenska i bokcirklar och läsecirklar, språkcaféer, poesiuppläsning och poesiskrivande och författarbesök. Steget mot att jobba med skrivande var inte långt. Det fanns också en drivkraft hos medarbetare som tycker att skrivande är roligt.

Vad pågår just nu i projektet?

Vi håller Rum för skrivande öppet på onsdagseftermiddagar och bjuder in skrivande personer. Vi har anordnat en poesiuppläsning på biblioteket av dem som vill läsa egna eller andras dikter och kommer att ha ett ytterligare tillfälle på Världspoesidagen. Folkets hörna kommer att starta sin workshop för unga (12-17 år) i Åkarp. Sista planeringen för en öppen skrivarworkshop-serie i samarbete med ABF görs. Workshopen startar i slutet av mars.

Är det redan nu något som har överraskat er i projektet?

Oväntat många har redan hittat till Rum för skrivande. Lite tidigt för resultat än, men projektet bygger på förra årets skrivarprojekt och en lärdom därifrån är att det går att blanda målgrupper, men också att olika workshopsledare och olika upplägg passar olika bra till olika målgrupper.

På vilka sätt kan folkbiblioteken i Skåne ta del av de kommande resultaten?

Vår projektledare Magnus deltar på Stora utvecklingsdagen för bibliotek , SUD, i mars, och vi berättar gärna mer i olika kanaler.