• Konstföreningen ARTiE får stöd för att undersöka vad en permanent mobil konsthall, husvagnen på bilden, kan ha för roll i Eslövs kommun och i Skåne. Foto: Kulturförvaltningen

Region Skåne satsar 8 miljoner kronor på kultur i hela Skåne

Ekopoesifestival i Ystad, Spelfestivalen Lund 1923, en turnerande konstutställning för skolorna i Skåne, produktion av nyskriven ukrainsk dramatik, en mobil konsthall i Eslöv och fler bokbyar i Skåne.

Det är bara ett axplock av projektidéer som får ta del av Region Skånes stöd till skånska kulturlivet.

Region Skåne satsar drygt 8 miljoner kronor på 59 olika projekt inom kulturområdet. Det är årets första fördelning av produktions- och utvecklingsstöd och syftar till att skapa förutsättningar för fler skåningar att ta del av och delta i kulturlivet i hela Skåne. Totalt kom det in 189 ansökningar med ett sammanlagt sökbelopp på 28,8 miljoner kronor.

Stor bredd

De beviljade projekten finns inom områdena bild, cirkus, dans, design, film, form, kulturarv, litteratur, musik, performance, seriekonst och teater och de äger rum på många olika platser i hela Skåne. Projekten representerar en stor bredd av olika konstnärliga uttryck, målgrupper och spännande samarbeten.

Vårens fördelning är gjord med utgångspunkt från Region Skånes kulturpolitiska mål om att det ska finnas ett kulturutbud av hög kvalitet med både bredd och spets som är tillgängligt för invånarna i hela Skåne. Projekten knyter också väl an till utvecklingsområdena i Region Skånes kulturplan; Konstnärligt skapande, Delaktighet och medskapande, Kulturens rum och platser, Barns och ungas rätt till kultur samt Digital utveckling.

Här är några av projekten som får utvecklingsstöd

Bombina Bombast beviljas 400 000 kronor för att utveckla ett virtuellt scenrum och stabilt system som möjliggör kvalitativ och smidig distribution av virtuella produktioner. De ska även bidra till ökad kompetens och kännedom kring virtuell produktion i Skåne.

Kulturförvaltningen i Helsingborgs stad beviljas 200 000 kronor för att tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborgs Arena och Scen AB, Riksteatern Skåne och koreograferna Elin Edin och Julia Kraus fördjupa och utveckla metoder för att engagera stadens invånare i dansprojekt.

Produktionsbolaget The Unevan beviljas 100 000 kronor för att i samverkan med bland annat Film i Skåne och företaget Cinegrade, utforska möjligheterna att använda Virtual Production-skärmar genom att pröva konstnärliga idéer för filmberättande.

AB CDCC MUSIC beviljas 146 000 kronor till en förstudie som ska utforska tekniska möjligheter för att skapa musik live tillsammans med barn och unga samtidigt som musiken styr narrativet. Projektet ska bidra till att barn och unga känner sig stärkta kring att skapa och vara producenter av musik och kultur, inte bara konsumenter.

Moa Nissfolk beviljas 30 000 kronor för att utveckla och pröva en konstnärlig arbetsmodell för konsertverksamhet inom äldrevården som främjar delaktighet, mångfald och musikaliskt utbyte. Projektet ska ta fasta på målgruppens bredd, och utifrån den skapa inkluderande konsertprogram som inte speglar endast en liten del eller en förutfattad bild av målgruppen.

Alla projekt som får utvecklingsstöd

Här är några av projekten som får produktionsstöd

Alakoski och Söderlund AB beviljas 120 000 kronor för att arrangera en ny ekopoesifestival tillsammans med Ystad kommun och Dag Hammarskjölds Backåkra. Festivalen ska genom lyrik sätta fokus på aktuella samhällshändelser och klimatfrågor.

Alla tiders teater beviljas 200 000 kronor för den nyskrivna musikteaterföreställningen “Skjortkravallerna” om den stora textilstrejken 1905, på Stenströms skjortfabrik. Över 1500 sömmerskor gick ut i strejk för bättre arbetsvillkor och högre lön. Ensemblen består av ett 20-tal amatörer och 10-tal professionellt verksamma skådespelare.

Eloso Förlag AB beviljas 200 000 kronor till en festival som hyllar bräd- och rollspelskulturen i en historisk kontext, ”Lund 1923”. Det blir workshops, föreläsningar, författarbesök och rollspelsaktiviteter i samarbete med museer, arkiv och spelförbundet Sverok.

Produktionsbolaget We have a plan beviljas 250 000 kronor för seminarier på gymnasieskolor i samband med visning av dokumentärfilmen Jävla Pappa (2023). Eleverna får tillsammans diskutera filmens teman, alkoholism, föräldraskap, depression och frigörelse.

Space labb beviljas 250 000 kronor för att producera den nyskrivna pjäsen Min europeiska kärlek av den ukrainska författaren Iryna Serebriakova.

Alla projekt som får produktionsstöd