• Bild på en uppbyggd utställning av en vikingaby. På bilden syns små hus med halmtak, en båt med sköldar på sidan i olika färger. En gris och en ko i mitten.

    Bild från vikingautställningen. Foto: Ola Falk.

  • Logga föreställande vikingabåt i svartvitt med sköldar på sidan och drakhuvud framtill.

    Tidsresans logga. ​​​​​​​Bild tecknad av Emma Grenestam.

Nya vägar till läsande, lärande och delaktighet: Tidsresan på Lunds stadsbibliotek

Lunds stadsbibliotek har beviljats 250 000 kronor av Region Skåne för projektet "Nya vägar till läsande, lärande och delaktighet genom aktiviteter och utställning på historiskt tema på Lunds stadsbibliotek".

Inom organisationen kallar vi projektet Tidsresan. Projektledare är Daniella Melin och Elin Herrgård, bibliotekarier i Enhet Stadsbiblioteket, Folkbiblioteken i Lund.

Utställning, program och samverkan

Tidsresan pågår under ett år och handlar till stor del om att arbeta tematiskt med barn- och ungaverksamheten. Tydligast visuellt kommer dock vår sommarutställning Halvdan och Meia vara. Den 6 maj inviger vi lekutställningen som producerats av barnutställningar.nu som baseras på Martin Widmark och Mats Vänehems böcker om Halvdan och Meia.

Tidsresan har fått oss att tänka i nya banor kring bibliotekets läsfrämjande arbete. Dels har vi kunnat koppla på klassbesök, särskolevisningar, lovaktiviteter och familjeprogram till ett gemensamt tema istället för att hitta på separata program och aktiviteter för varje målgrupp som besöker barn- och ungaavdelningen. Dels har det historiska temat öppnat upp för samverkan med lokala aktörer som biblioteket inte vanligtvis samarbetar med. Temat är också en enorm inspirationskälla för att tänka kring barns eget skapande, lek och upplevelser. Och vi får möjlighet att arbeta med både skön- och facklitteratur på ett naturligt sätt.

Historien bakom

Utställningen har en stark förankring i vår lokalhistoria. Vikingatiden var visserligen för 1000 år sedan, men historien är alltid närvarande i Lund. Under våren har vi kunnat se Domkyrkans renoverade torn hissas med lyftkran tillbaka till toppen, lagom till sitt 900-årsjubileum. Och utgrävningarna vid Uppåkra arkeologiska centrum i vår grannkommun Staffanstorp, har bara börjat skrapa på ytan till en handelsstad som tros varit större än Birka. I en av böckerna om Halvdan och Meia får vi läsa om barnens äventyr i Uppåkra, som utspelar sig när Lunds Domkyrka håller på att byggas. Vi kan fantisera om att barnen i Uppåkra levde i ett samhälle där flera religioner existerade samtidigt. Och eftersom platsen var ett handelscentrum bör de har hört flera olika språk pratas runt omkring sig. Precis som Lundabarnen idag.

Läsfrämjande aktiviteter

Som läsfrämjare pratar vi på biblioteken ofta om att läsning öppnar världar och att vi genom läsning ”går in i böckerna”. I sommar får barn bokstavligt talat gå in i Halvdan och Meias värld på Lunds stadsbibliotek. Vår atriumgård kommer se ut som en vikingaby där barn kan leka, fantisera, lyssna på nordiska gudasagor eller skapa egna vikingaberättelser med animation. Vi hoppas att utställningen kan öppna för samtal om skillnaden mellan då och nu och reflektioner kring vår egen samtid och tillvaro.

Projektet har fokus på barn som har långt till läsning, på grund av ett annat modersmål eller en funktionsnedsättning. Utställningen och aktiviteterna kommer att erbjuda många sätt för skapande och lärande på olika nivåer. Exempelvis kommer vi att erbjuda familjevisningar i sommar på arabiska.

Vi har nästan haft svårt att begränsa oss i alla uppslag till program som vi fått. Det blir en blandning av författarbesök, skrivworkshops, högläsning och musikprogram. Det kommer också finnas aktiviteter kopplade till temat för drop in-besök under sommaren, exempelvis runschiffer, tipsrundor och vikingapyssel. Vi planerar även för ett kollo i början av sommarlovet med studiebesök och besök vid historiska platser i Lund.

När vi skickar in denna text är det en vecka kvar till invigningen av utställningen. Snart kommer transporter med allt material som får premiär för barn i Lund. Pressbilden ger en fingervisning om hur det kommer att se ut i vår vikingaby.

Utställningen pågår 6 maj -19 augusti. Varmt välkomna!