• Porträtt av Anna

    Anna Lundqvist Nilson, ny utvecklare bibliotek på Region Skånes kulturförvaltning

Fem frågor till Anna Lundqvist Nilson, ny utvecklare bibliotek

I maj fick vi på Biblioteksutveckling Region Skåne en ny efterlängtad kollega, Anna Lundqvist Nilson. Men vem är hon? Här svarar hon på fem frågor om sig själv!

Hej Anna!

Vem är du?

Jag heter Anna, är 36 år och bor i Malmö tillsammans med min man och tre barn. Artikel 31 i barnkonventionen* är superviktig i mitt arbete och att bada i havet är bland det bästa jag vet. 

Vad har du gjort tidigare?

Närmast kommer jag från en tjänst som kultursamordnare i Svedala kommun. Innan dess har jag arbetat som bibliotekarie, främst med inriktning på barn och unga, på flera olika bibliotek.

Vad kommer du att jobba med som utvecklare?

Jag kommer att ha fokus på frågor kring demokrati och digitalisering samt läsfrämjande och Bokstart.

Vilka är dina främsta drivkrafter?

En av mina främsta drivkrafter är att få utvecklas och lära mig nya saker tillsammans med andra. Jag tycker också att det är en ynnest att få arbeta med frågor som är riktigt meningsfulla och faktiskt kan göra skillnad i människors liv – vilket kultur och bibliotek gör!

Vad ser du mest fram emot att sätta igång med?

Just nu är det mycket nytt att sätta mig in i, både gällande arbetssätt och kunskapsmässigt. Men jag ser verkligen fram emot att få träffa bibliotekarier från hela Skåne och sätta mig in i alla spännande projekt som är på gång.

 

*Artikel 31 i Barnkonventionen:

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 
2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.”