• Närbild på kulturchef Anna Lyrevik där hon tittar in i kameran i inomhusmiljö.

    Anna Lyrevik blir ny förvaltningschef för Region Skånes kulturförvaltning. Hon börjar den 18 september.

Anna Lyrevik ny chef för Kulturförvaltningen

Anna Lyrevik har utsetts till ny förvaltningschef för Region Skånes kulturförvaltning. Hon är idag rektorsråd vid Lunds universitet med ansvar för konst och kultur.

Anna Lyrevik har arbetat med konst och kultur i olika former i hela sitt yrkesliv, hela vägen från utövare till strategiskt arbete. Hon inledde sin karriär som dansare och har därefter en mångårig erfarenhet av att arbeta med kulturfrågor inom offentlig sektor, både statligt och kommunalt. De senaste åtta åren har hon arbetat inom Lunds universitet, där hon även varit dekan för Konstnärliga fakulteten och rektor för Teaterhögskolan. 

– Kulturen är en viktig del av det demokratiska och öppna samhället. Den bidrar till att bygga gemenskap, hållbara samhällen och goda livsmiljöer. Det känns mycket bra att kunna rekrytera Anna Lyrevik som ny förvaltningschef för Kulturförvaltningen. Hon har gedigen erfarenhet inom kulturens sakområden och som ledare och kommer att kunna stärka kulturens betydelse för samhällsutvecklingen, säger Anna Pettersson, utvecklingsdirektör i Region Skåne. 

Ska göra konst och kultur tillgängligt för många

Region Skånes kulturförvaltning initierar och driver utvecklingsarbete på konst- och kulturområdet i Skåne. Uppdraget är att i samarbete med kulturaktörer och kommuner göra konst och kultur tillgängligt för så många av Region Skånes invånare och besökare som möjligt. 

- Jag är väldigt glad över att få bli en del av Region Skånes kulturförvaltning. Min bild är att det är en välfungerande verksamhet med medarbetare med hög kompetens. Jag ser fram emot att få arbeta med kulturpolitiska frågor igen. Region Skåne har ett centralt uppdrag för Skånes kulturliv. Och kulturlivet spelar en avgörande roll för människors välfärd, en hållbar demokrati och det offentliga samtalet, säger Anna Lyrevik. 

Anna Lyreviks första stora uppgift blir att ta fram Region Skånes nästa kulturplan för 2025–2028. Hon tillträder sin tjänst den 18 september 2023.