• Ifö Center, konstnärsdrivet kulturhus i Bromölla får Region Skånes kulturpalett 2022. Foto: Teresa Holmberg/Ifö Center

Ifö Center i Bromölla får Region Skånes kulturpalett 2022

Region Skånes kulturpalett 2022 ska gå till en verksamhet som arbetar framgångsrikt med målgruppsarbete, publikutveckling och ett inkluderande kulturliv med fokus på kulturens rum och platser.

Kulturnämndens motivering

Någon såg platsens värde, de enorma ytorna och det vackra ljuset. Idag är det ett konstnärsdrivet kulturhus som omdefinierar och vidareutvecklar ett industriellt kulturarv. Här bygger man hållbara broar mellan det lokala och globala och skapar möten mellan konst- och kulturformer. Det är en plats där man ser allas värde och där alla är välkomna att uppleva och skapa.

2022 års Kulturpalett går till Ifö Center och den orubbliga tron på konstens och kollektivets kraft.

Mer om Ifö Center

Ifö Center är ett konstnärsdrivet kulturhus och plattform som skapar möten mellan olika kulturformer där alla har möjlighet att ta del av och skapa kulturella upplevelser. Verksamheten är bred, djup och mångfacetterad och jobbar i, med och kring rum på så sätt att det är en länk mellan dåtid och nutid och mellan olika samhällsgrupper. Kollektivet är en mötesplats för olika discipliner och det förbinder det lokala med det större perspektivet.

Från nedlagd fabrik till levande kulturhus med högt i tak och plats för alla

Fakta om Region Skånes Kulturpalett

Ifö Center i Bromölla var en av tre verksamheter som blev nominerade till Region Skånes Kulturpalett 2022. Priset är från och med 2021 ett verksamhetspris som är knutet till utvecklingsområdena i Regional kulturplan för Skåne 2021–2024: Konstnärligt skapande, Delaktighet och medskapande, Kulturens rum och platser, Barns och ungas rätt till kultur samt Digital utveckling. Kulturpaletten ska varje år att ha fokus på ett av utvecklingsområdena i kulturplanen och 2022 lyfts utvecklingsområdet Kulturens rum och platser.

Prissumman för 2022 är 100 000 kronor. Prissumman ska ge mottagaren möjlighet att utveckla och/eller sprida kunskap och erfarenhet om verksamheten.