USB Create kompetensutveckling

USB Create - Kompetensutveckling

Region Skåne har fått medel från Europeiska Socialfondens program React för ett kompetensutvecklingsprojekt som ska stärka konstnärer, kulturskapare och andra personer som arbetar inom de kulturella och kreativa näringarna i Skåne.

Den kulturella och kreativa sektorn har drabbats hårt av pandemin under de senaste två åren. Samtidigt som sektorn nu står inför en omstart efter pandemin möts hela samhället av stora utmaningar i form av en snabbt förändrad omvärld med bland annat ökad globalisering, automatisering, klimatförändringar och digitalisering

För att möta dessa utmaningar satsar Region Skåne på att utveckla de kulturella och kreativa näringarna i regionen. I ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen och Europeiska socialfonden erbjuder Region Skåne tillsammans med Media Evolution kompetensutveckling med fokus på användandet av digitala verktyg för kreativt arbete, marknadsföring och ökad synlighet i digitala kanaler samt utforskandet av nya möjligheter för kreativt uttryck med hjälp av teknologi. Alla aktiviteter erbjuds gratis till konstnärer, kulturskapare och andra personer som arbetar inom kultursektorn och de kulturella och kreativa näringarna i Skåne. 

Kompetensutvecklingen fördelas på tre delar:

  • Kurser/utbildningar inom digitalisering
  • Coachutbildning
  • Strategisk verksamhetsutveckling genom Collarborative Foresight

Därutöver kommer det vid ett antal tillfällen att arrangeras nätverksträffar där personer som arbetar inom de kulturella och kreativa näringarna får möjlighet att träffas för nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Kurser/utbildningar

Under projektet planerar vi att genomföra 10 korta utbildningar/kurser som behandlar olika delar av digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Fokus ligger på användandet av digitala verktyg för kreativt arbete, marknadsföring, ökad synlighet i digitala kanaler samt utforskandet av nya möjligheter för kreativt uttryck med hjälp av teknologi. Kurserna/utbildningarna kommer att genomföras under hösten 2022. Mer specifik information om de kurser/utbildningar som erbjuds presenteras löpande på Media Evolutions webbplats.

Media Evolutions webbplats

Coachutbildning

Inom ramen för projektet erbjuder vi 12 personer en coachutbildning. Den insatsen riktar sig framför allt till personer som arbetar inom en medlemsorganisation eller i någon annan form av stödfunktion till individer och företag som arbetar med konst, kultur eller andra kreativa näringar. Syftet är att dessa stödjande organisationer och funktioner ska stärkas i sitt arbete med att stötta sina medlemmar och andra intressenter.

Collaborative Foresight

Genom metoden Collaborative Forsight får kulturella organisationer, institutioner och företag ökad kompetens inom strategisk verksamhetsutveckling. Hur kommer konst och kultur skapas i framtiden? Hur ser kreativiteten ut om 10, 15 eller 30 år? Vilken påverkan har de nya teknologierna och den gröna omställningen kultur och kreativitet? Det är några av frågorna som deltagarna får chansen att utforska under utbildningen tillsammans med andra kreatörer. Syftet är att deltagarna ska identifiera värdefulla strategiska insikter, lära sig ”foresight-metoder” samt utveckla nya sätt att tänka kring branschens framtid. En organisation kan delta i hela utbildningen under fem tillfällen alternativt i de öppna evenemang eller workshops som arrangeras under processen. Utbildningen genomförs av Media Evolution och bygger på deras arbete med kollaborativ ”foresight”.

Anmälan och mer information
Mer information om de olika aktiviteterna inom projektet publiceras löpande på Media Evolutions webbplats. Där hittar du även information om hur du anmäler dig till respektive aktivitet.

Media Evolutions webbplats

Vill du veta mer?

Skicka namn och e-postadress, så kontaktar vi dig!

Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.