• Konstverket ”Spectral Self Container” av Matti Kallioinen på Anna Lindhs plats i Malmö.

    Konstverket ”Spectral Self Container” av Matti Kallioinen står på Anna Lindhs plats i Malmö. Foto: Kulturförvaltningen

Seminarieserie om gestaltad livsmiljö

Under fyra torsdagsmorgnar (kl. 8.30–9.30) i vår bjuder vi in till en seminarieserie om "Gestaltad livsmiljö till frukost".

Serien arrangeras i samarbete mellan fem regioner: Blekinge, Halland, Jämtland/Härjedalen, Västmanland och Uppsala.

15 februari: Hej Främling!

Samira Musa, verksamhetsutvecklare på Hej Främling!, och Jon Söder, samordnare civilsamhälle på Östersunds kommun, delar insikter om deras samarbete för att utveckla Torvalla-området i Östersund. Deras arbete grundar sig på beprövade metoder, bland annat från Design Thinking, och utgör en del av kommunens övergripande strategi för Torvallas utveckling.

14 mars: Lekkontoret - ett offentligt designkontor för lek

Lekkontoret är en designstudio som arbetar med att stärka barns delaktighet i stadsutvecklingen genom inkluderande designprocesser. Här används lek som ett verktyg för offentlig dialog och design. Studion består av barn och vuxna designers som samarbetar kring designuppdrag i offentliga utrymmen. Catherine Paterson, barnkulturdesigner och grundare av Lekkontoret, delar insikter om studions arbetsmetoder
och processer med exempel från deras senaste projekt i Halland.

25 april: Arkitekten Joar Nango om Samiskt arkitekturbibliotek

Arkitekt Joar Nango presenterar Girjegumpi, ett nomadiskt bibliotek som inrymmer böcker och föremål relaterade till urfolksarkitektur. Girjegumpi fungerar även som en plats för diskussion och eftertanke kring arkitektur ur ett samiskt perspektiv.

16 maj: Förorenade platser som kulturarv

Över hela Sverige finns det tusentals förorenade platser, exempelvis gamla industriområden eller avfallsdeponier, där marken har förorenats antingen olagligt eller som en del av en tidigare modern tillverkning. Tillträde är ofta förbjudet i väntan på en sanering som aldrig tycks ske, och platsernas framtid förblir ovis. Dessa platser utgör utan tvekan en del av vårt nationella kulturarv, men de syns inte på några kartor över destinationsmål.

Vi tittar närmare på två av dessa platser, utifrån två konstnärliga projekt: ”Kulturarvet Sågverkstomten” (Rydöbruk, Halland) av Eric Andersson och ”Naturkulturreservatet Marhult” (Uppvidinge, Småland) av Timo Menke. Konstnärerna diskuterar förorenade platser som kulturarv och deras återaktivering. Hur har platserna hanterats och hur ser vi på dem idag? Vilken roll spelar de i våra gemensamma livsmiljöer? Hur kan ett framtida arbete med dessa platser se ut?

Inspirationstillfällena sker via Teams (teams.microsoft.com)

Kontakt: Eira Ekenstaf, Region Uppsala, eira.ekenstaf@regionuppsala.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.