Vårt utvecklingsarbete de senaste åren

Sedan 2005 har kulturnämnden bedrivit ett strategiskt utvecklingsarbete inom området bildkonst och form i Skåne.

"Bildkonstens och formområdets infrastruktur i Skåne 2015-2019" är en uppföljning av "Bildkonstens infrastruktur i Skåne 2005-2014". Genom dessa båda PM ges möjlighet att följa utvecklingsarbetet inom området under perioden 2005-2019.

Utgångspunkt för utvecklingsarbetet inom området tog ursprungligen avstamp i den regionala "Handlingsplan för bildkonst" från 2005. De strategiska insatsområden som identifierades i handlingsplanen har sedan legat till grund för nämndens och förvaltningens fortsatta satsningar inom bildkonst och form och har präglat insatserna inom ramen för de regionala kulturplanerna: Regional kulturplan för Skåne 2011-2012, Regional kulturplan för Skåne 2013-2015 och Regional kulturplan för Skåne 2016-2020.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.