Ung kraft – ett projektbidrag för att göra unga och unga vuxna delaktiga i kulturlivet

Återkommande regionala kulturvaneundersökningar visade att unga och unga vuxna (16-29 år) är de mest kulturaktiva men att de inte tar del av de stora kulturinstitutionernas utbud i särskild stor utsträckning.

För att stimulera och öka unga och unga vuxnas inflytande och delaktighet i det offentligt finansierade kulturlivet utlystes projektbidraget Ung kraft.

Mottagare av regionala verksamhetsstöd kunde söka projektbidraget mellan 2016-2018 och medförde att nio olika verksamheter inom konst- och kulturområden som bibliotek, studieförbund, teater, dans och musik, kulturarv samt bild och form hade ett ungt residens i ett till två år. Projektbidragets syfte var att sätta fokus på ungas och unga vuxnas kulturutövande, att stimulera kulturaktörernas arbete med åldersgruppen och att främja utbud och verksamhet som är angelägen och relevant för målgruppen.

De första projekten kom att följeforskas och rapport publicerades 2017. Rapporten medförde att projekttiden utökades från ett år till två år. 2018 hölls ett avslutande seminarium tillsammans med projektens unga. Projekten har fortsatt i olika former och har genererat ringar på vattnet i kulturlivet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.