Forskare tecknad av ett barn.

Drawing the Future Skåne - vi har ett resultat!

Drawing the Future är en global enkätstudie som i samverkan mellan OECD och UCL Institute of Education har undersökt barns drömmar och motivation kring sina framtida studie- och yrkesval. Studien har

Skåne är först ut i Sverige och vi har samlat in teckningar och svar från 1500 elever i årskurs 1-5. Resultatet ger oss viktiga insikter, bland annat kring hur och var barn får inspiration till sina framtidsdrömmar, samt hur det skiljer sig mellan pojkar och flickor.  

Vi bjuder nu in till ett webbinarium där vi kommer att lansera rapporten och dela resultaten med er!

Program

10.00 Varför genomförde vi Drawing the Future i Skåne?: Charlotta Levin och Ingrid Weimers, näringslivsutvecklare, Region Skåne.

10.15 Presentation av resultatet: Nick Chambers, Chief Executive, Education & Employers, Sarah Wamala Andersson, Professor of Health and Welfare Technology på Mälardalens Universitetet

10.45 Dialog kring studiens resultat och vad vi ser för möjliga förflyttningar i Skåne

11.00 Dialogpasset går vidare i en frågestund

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till dig som arbetar med frågor som rör studie- och yrkesval, valkompetens och samverkan skola/arbetsliv. Kanske är du en lärare, rektor eller studie- och yrkesvägledare som själv möjliggjort att studien genomfördes i just din verksamhet? Ta tillfället att få djupdyka och tillsammans med andra resonera om vad resultatet kan betyda för framtida insatser och utveckling på området.

Webbbinariet hålls på engelska.

Anmäl dig via denna länk