Lärträff om EU-projekt

Välkommen till en lärträff om EU-projekt!

Den 22 mars kl. 13:30 – 15:30 anordnas en lärträff om EU-projekt för att utbyta information och erfarenheter med anledning av att EU-programmen för perioden 2021-2027 har kommit igång på allvar med nya utlysningar och möjlighet att söka medel.

Träffen syftar till att ge en introduktion till vilka politiska mål som styr EU-programmen och hur programmen kan användas som verktyg för att nå målsättningar på EU-nivå och regionalt. Vi kommer också att ta upp aspekter som horisontella kriterier och hur man kan tänka när det gäller projektekonomi. Avslutningsvis arrangerar vi ett modererat panelsamtal där erfarenheter från att driva EU-projekt kommer att lyftas.

Lärträffen riktar sig primärt till kollegor på avdelningen för regional utveckling, men välkomnar även intresserade medarbetare på Kulturförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsstyrning eller Region Skånes bolag.

Agenda

 • Välkomstsord
  Maria Korner Westin

 • Presentation om Brysselkontoret och dess bevakningsområden
  Louise Årebäck

 • EU:s sammanhållningspolitik och koppling till Region Skåne
  Ulrika Melander

 • Horisontella krav att ha i åtanke vid ansökan om EU-finansiering
  Louise Årebäck och Ulrika Melander

 • Vägar till hållbar utveckling – metoder och modeller att använda i projekt
  tbc

 • Projektekonomi – viktigt att tänka på
  Eva Paulin

 • Panelsamtal om EU-projekt – erfarenhetsutbyte och lärdomar
  Eskil Mårtensson, Inga Andersson, Britt Karlsson Green och Lars Braedstrup Holm

 • Avslut och summering
  Maria Korner Westin

Vi bjuder på fika i pausen!

Anmälan sker via formuläret och är öppen till den 15 mars.