Barn springer i blommande ljung med havet i bakgrunden.

Informationsträff om miljövårdsfonden

Välkommen på en digital informationsträff om Region Skånes miljövårdsfond!

Har du en idé som kan bidra till ett miljömässigt hållbart Skåne? Region Skånes Miljövårdsfond stödjer projekt av pilot-, demonstrations- eller utvecklingskaraktär som kan bidra till att nå de Regionala miljömålen samt visionsmålen i den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030.

Den 28 mars anordnar vi en digital informationsträff om miljövårdsfonden för dig som vill veta mer.

Målgrupp

Lärosäten, företag, föreningar och andra organisationer har rätt att söka medel ur denna fond. Endast i undantagsfall kan privatpersoner eller enskild firma söka medel.