Webbinarium: Kulturens kraft mot ensamhet

Den 12 september bjuder Region Skåne och Nätverket kultur i äldreomsorgen in till det första seminariet av tre för aktörer inom kultur och personal inom äldreomsorg.

Kultur stärker självkänslan i att vara människa och är ett djupt mänskligt behov som behöver tillgodoses och utvecklas livet igenom. För äldre bryter kulturen isolering och ger ökad känsla av att fortfarande vara en del i samhälle och boende. Det är också vetenskapligt bevisat att om  äldreomsorgen erbjuder kulturellt innehåll i sin verksamhet så stärks både medarbetarteam och relationerna  till och mellan de boende.

Nätverket för kultur inom äldreomsorgen i Skåne bjuder tillsammans med Region Skåne in till ett ökat samarbete mellan kultur och äldreomsorg för att skapa gemensamma lättillgängliga plattformar för kultur på olika sätt inom äldreomsorgen. Allt med senioren i fokus.

Välkomen till en kostnadsfri seminarieserie i tre delar, om hur kulturaktiviteter kan vara en del i att lösa äldreomsorgens utmaningar. 

Anmälan

Anmäl dig senast den 27 augusti

Del 1: Kulturens kraft mot ensamhet  Webbinarium 12 september

Detta första seminarium  riktar sig främst till chefer på alla nivåer inom omsorg och kultur men även intresserade aktivitetsombud och kultursekreterare inom kultur och hälsa.

Program

Öppning och introduktion

Nätverket för kultur i äldreomsorgen i Skåne

Bibbi Migel Sandborg, utvecklare kultur och hälsa Region Skåne       

Kultur behöver inte vara storslagen och dyr

Emma Swanström områdeschef  inom äldreboende, Ersta Diakoni, Stockholm delar med sig av sina tankar och erfarenheter om kulturens betydelse för de mest ensamma.

Bättre samhörighet med musik- motverkar ensamhet och stärker medarbetarna 

Katarina Lindblad fil.dr  musikterapeut, universitetslektor  musikvetenskap  vid NTNU  Trondheim

Praktiska  exempel från Slottsovalen Äldreboende, Gustafsberg

Ulrika Arosell, verksamhetschef tillsammans med sina medarbetare delar med sig av hur Slotsovalen arbetar med musik i vardagen.

Avslutning 

Hur går vi vidare?

Del 2: Kulturella verktyg mot ensamhet, 14 november i Eslöv

Vårt andra seminarium den 14 november, kl 9.00-16.00   vänder sig främst till aktivitetsombud med närmaste chef inom både kultur och äldreomsorg.  Vi lyssnar, provar och funderar gemensamt hur vi kan gå vidare på hemmaplan och hur vi kan göra det lätt för oss att bjuda in till enkla kulturaktiviteter på boendet. ?

Fullständigt program och inbjudan  kommer senare.

Plats:  Medborgarhuset i Eslöv och alla deltagare bjuds på fika och lunch

Del 3: Kan kultur motverka ensamhet? 6 februari 2025

På det tredje och avslutande seminariet 6 februari 2025 knyter vi ihop säcken från de båda tidigare seminarierna. Vi delar med oss till varandra av våra egna erfarenheter med filmer och dialoger utifrån kultur mot ensamhet och svarar på frågan om kultur kan motverka ensamhet. Alla intressenter inom äldreomsorg och kultur välkomnas!

Inbjudan med fullständigt program och plats  kommer under hösten.