• Bilderboken Det här glömmer jag aldrig samt foton på bilderbokskonstnären Marit Törnqvist och skolbibliotekarien Felix Sjögren.

Barns röster från södra Malmö - en eftermiddag om kreativitet och läsfrämjande

Välkommen till en eftermiddag den 4 mars med inspirerande samtal och erfarenhetsutbyte om kreativitet och läsfrämjande med bilderbokskonstnären Marit Törnqvist och skolbibliotekarien Felix Sjögren.

Bilderbokskonstnären Marit Törnqvist har tillsammans med Nicolas Lunabba från den ideella föreningen Helamalmö och Nydalaskolan i projektet "Det stora mötet" engagerat barn i kreativa processer för att skriva och illustrera sina liv. Marit delar erfarenheter från arbetet med eleverna i årskurs 5 på Nydalaskolan, som resulterade i en bok med personliga minnen i ord och bild.

Bilderboken "Det här glömmer jag aldrig" skildrar hur det är att vara barn i Sverige idag. Barnen skriver i korta personliga texter om stora och små minnen, humoristiska, sorgliga, dramatiska, konstiga, otäcka. Om allt från en underbar resa till en farfar i Marocko eller en regnig utflykt till Liseberg till en skjutning i lekparken i Nydala.

Marit Törnqvist: ”Att möta världen med dessa berättelser är för barnen ett sätt att börja reflektera över sina egna liv, och att genom text och bild ”våga” dela sina personliga minnen med andra. Att kunna uttrycka sig är ovärderligt för barnens utveckling och framtidstro.”

Felix Sjögren, skolbibliotekarie på Nydalaskolan, och Niclas Paulsson, verksamhetsutvecklare vid Lindängenbiblioteket, möts i ett samtal om skolbiblioteket och folkbibliotekets uppdrag och relation gällande läsfrämjande arbete riktat mot skolelever - och deras familjer. Felix delar med sig av sitt unika arbete med att skapa en litteraturfestival för både eleverna och deras familjer efter skoltid.

Program

13.00 – 14.00: Marit Törnqvist och Niclas Paulsson presenterar projektet "Det Stora Mötet".

14.10 – 14.30: Felix Sjögren och Niclas Paulsson om Nydalaskolans litteraturfestival.

14.30: Fikapaus, kaffe/te, frukt och ostmacka
15.00 - 16.00: Diskussion och erfarenhetsutbyte om läsfrämjande i praktiken.

Vid frågor om arrangemanget, kontakta Lindängenbiblioteket Niclas Paulsson, niclas.paulsson@malmo.se

Programmet arrangeras av Lindängenbiblioteket i Malmö med stöd från Region Skåne, Lärandespåret. 

Medverkande

Marit Törnqvist är svensk-nederländsk illustratör och barnboksförfattare. Hon har arbetat med Astrid Lindgren under många år och skapat scenografin till Sagotåget och Villa Villekulla på Junibacken. Marit Törnqvists böcker finns översatta till ett tjugotal språk och hon har deltagit i utställningar och vunnit priser över hela världen. I slutet av maj 2023 blev hon nominerad för 15:e gången för ALMA-priset.

Sedan 2015 har Marit Törnqvist lett stora bokprojekt för flyktingbarn, inklusive distributionen av 30.000 bilderböcker på arabiska i Sverige och en flerspråkig antologi för flyktingbarn i Nederländerna. Hon har även arrangerat en författarturné på flyktingförläggningar och deltar aktivt i projektet "Read with me" i Iran, som ger utsatta barn tillgång till böcker och workshops. Hon blev tilldelad IBBY-iRead Outstanding Reading Promoter Award 2020 som är det största internationella priset för läsfrämjande.

Sedan 2017 har Marit Törnqvist engagerat sig för afghanska flyktingar med starka asylskäl som riskerade utvisning. Hon är medgrundare och ambassadör för kampanjen Håll ihop Sverige. Hennes installation "Den stora saknaden" vid internationella flyktingdagen 2021 utanför riksdagen fick stor uppmärksamhet.

Felix Sjögren är skolbibliotekarie på Nydalaskolan. Felix är outtröttligt engagerad och har en stark drivkraft för att främja barns läsning. Genom sitt arbete strävar Felix efter att skapa samarbeten och initiera projekt som inspirerar och stöder barns läsande.

Med en passion för att göra skolbiblioteket till en levande och kreativ plats, har Felix utvecklat skolbiblioteket med innovativa initiativ. Felix arbete sträcker sig bortom traditionell bokförmedling och skapar engagerande läskulturer för barn genom att tänka utanför ramarna. 

Niclas Paulsson är utvecklingssamordnare på Biblioteken i Malmö med sakkunskap i barnrätt och biblioteksutveckling för barn. Niclas har lång erfarenhet av att skapa inkluderande och berikande biblioteksupplevelser för barn. Niclas har specialiserat sig på delaktighetsprocesser och barnkultur, vilket innebär att han är expert på att involvera barn i utformningen och tillgängligheten av biblioteksresurser. Niclas strävar efter att möjliggöra biblioteket och göra det till en plats där barn känner sig välkomna och där deras behov och intressen beaktas.

Målgrupp

Bibliotekspersonal och andra som är intresserade av läsfrämjande.

Tips om kvällsarrangemang på Lindängenbiblioteket 4 mars

Du är också varmt välkommen till ett kvällsarrangemang kl. 18.00-20.00 samma dag på Lindängenbiblioteket, "Lyssna på barn - ett samtal om medmänsklighet, barnsyn och röster som aldrig hörs".
Marit Törnqvist samtalar då med med Nicolas Lunabba från Helamalmö och Niclas Paulsson från Lindängenbiblioteket om projektet "Det stora mötet".

Anmäl dig till kvällsarrangemanget "Lyssna på barn - ett samtal om medmänsklighet, barnsyn och röster som aldrig hörs".

För frågor om kvällsarrangemanget, kontakta lindangenbiblioteket@malmo.se

Anmälan till "Barns röster från södra Malmö - en eftermiddag om kreativitet och läsfrämjande" kl. 13.00-16.00 den 4 mars

Anmälan till "Barns röster från södra Malmö - en eftermiddag om kreativitet och läsfrämjande" kl. 13.00-16.00 den 4 mars på Motettens Folkets hus gör du nedan.