Bilden visar symboler för Sveriges fem nationella minoriteter: samer (som också är ett urfolk), romer, judar, tornedalingar och sverigefinnar.

INSTÄLLT: Sverigefinskt samråd

Samrådet med den sverigefinska minoriteten ställs in på grund av för få anmälningar.

Dagordning

  • Gemensam tillbakablick på samrådet 2023-03-30
  • Aktiviteter på gång i föreningarna respektive Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne
  • Gemensam diskussion kring prioriterade områden att arbeta med under det närmaste året
  • Lägesrapport FinEvents - idéer till nystart
  • Information
    • Regional kunskapsdag, nationella minoriteter, Malmö 26 oktober
    • Mänskliga rättighetsdagarna, Helsingborg 23-25 november
  • Övriga aktuella frågor

 

Praktisk information och anmälan

Anmäl dig till Martina Holmgren via e-post: martina.holmgren@lansstyrelsen.se eller via telefon: 010-224 13 74 senast den 30 maj. Glöm inte att anmäla om du har behov av specialkost, tolk eller annat så som exempelvis hörslinga. Vi bjuder på enklare kvällsfika samt kaffe, vatten och te.

Fakta

Utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samarbetar Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Sedan den 1 februari 2015 ingår Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne i ett förvaltningsområde för finska.