Bilden visar symboler för Sveriges fem nationella minoriteter: samer (som också är ett urfolk), romer, judar, tornedalingar och sverigefinnar.

Öppet samråd nationella minoriteter

Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne hälsar alla som identifierar sig som tillhörande någon av Sveriges fem nationella minoriteter välkomna på öppet samråd den 30 mars.

Dagordning 

  • Mötets öppnande, kort presentationsrunda
  • Mötesregler vid samråd för nationella minoriteter
  • Förutsättningar för deltagande i förmötesgrupp till samråden (beslut)
  • Val av deltagare till förmötesgruppen (beslut)
  • Paus
  • Viktiga frågor i fokus 2023/2024
  • Kulturnämndens nya, koncernövergripande demokratiuppdrag (information)
  • Fortsatta sverigefinländska samråd (information)
  • Återkoppling på Friluftslivsplan (information)
  • Nästa samråd - tidpunkt samt avstämning av/med deltagare på förmötet
  • Övrigt

Praktisk information

Målgrupp för samrådet är personer i Skåne som identifierar sig som tillhörande en av Sveriges fem nationella minoriteter: samer (som också är ett urfolk), romer, judar, tornedalingar och sverigefinnar.

Vi bjuder på matig kvällsfika samt kaffe/te och vatten. Anmälan sker via Länsstyrelsen Skånes hemsida: Samråd med nationella minoriteter | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se) 

Varmt välkomna!

Utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samarbetar Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Sedan den 1 februari 2015 ingår Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne i förvaltningsområde för finska.