Nätverksmöte för kultursamordnare barn och unga

Den 2 juni träffas vi på Ystad konstmuseum – och sätter fokus på kulturombud och hur man kan stärka kulturombuden och kulturens roll och betydelse barns och ungas liv.

En viktig länk för att kultur i skolan ska äga rum är kulturombudet. Som kommunal samordnare för kultur barn och unga är man beroende av kulturombudens existens och arbete.

Utifrån kulturombudens uppdrag - vad behöver de för stöd? Vi tittar på olika sätt att kommunicera med kulturombud och checkar med kommunala styrdokument som påverkar kultur i skolan. Kan de ge tydlighet, mandat – åt kulturombuden?

Vi har också gäster, från avdelningen regional utveckling på Region Skåne, som arbetar med barn och unga med målet att främja psykisk hälsa genom att öka fysisk aktivitet och social gemenskap. Kultur är med på en hörna, men kan utvecklas. Kan vi stärka kulturens roll och betydelse – genom koppla konst och kultur till elevhälsa?

Vi startar dagen kl 8.30 med fika, mötet börjar kl 9. Vi slutar senast kl 16.