• Bild från biblioteket på Garaget i Malmö. Foto: Lars Dareberg.

Delaktighet och aktiv fritid för barn med funktionsnedsättning

Den 1 juni hälsar Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne välkommen till erfarenhetsutbyte kring möjligheter till aktiv fritid för barn med funktionsnedsättningar i Skånes kommuner.

Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne har tillsammans gett processtöd till fyra pilotkommuner i syfte att stärka förutsättningarna för barn med funktionsnedsättningar att bli lyssnade på och få möjlighet att uttrycka sina åsikter. Fokus för de gemensamma insatserna är aktiv fritid. Eftermiddagen syftar till att bidra med inspiration, diskussioner kring HUR:et och erfarenhetsutbyte mellan kommuner som fått processtöd och andra kommuner.

Praktisk information

Målgrupp: Tjänstepersoner i kommuner som arbetar strategiskt med frågor som berör barn med funktionsnedsättningar (förslagsvis kultur- och fritidssamordnare, barnrättstrateger, chefer), representanter för funktionshindersrörelsen, representanter för föreningslivet.

Program och anmälningsformulär finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida:
Erfarenhetsutbyte - delaktighet och aktiv fritid för barn med funktionsnedsättningar